Pięć ofert na transport węgla dla Enea Wytwarzanie

Pięć ofert na transport węgla dla Enea Wytwarzanie

Enea Wytwarzanie otworzyła oferty w przetargu na transport do 420 tys. ton węgla energetycznego w okresie 12 miesięcy. Oferty złożyło pięciu przewoźników.

Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono 36 162 000 zł brutto. Oferty złożyli:

Wykonawcaza cały zakres przedmiotu umowyza zakres podstawowyza opcję nr 1za opcję nr 2za opcję nr 3
DB Cargo Polska35 645 400 zł 10 184 400 zł 8 487 000 zł 8 487 000 zł 8 487 000 zł
CD Cargo Poland35 903 700 zł 10 258 200 zł 8 548 500 zł 8 548 500 zł 8 548 500 zł
Freightliner PL25 251 408 zł 7 214 688 zł6 012 240 zł6 012 240 zł6 012 240 zł
PKP Cargo34 756 848 zł 9 930 528 zł 8 275 440 zł 8 275 440 zł 8 275 440 zł
CTL Logistics36 678 600 zł 10 479 600 zł 8 733 000 zł 8 733 000 zł 8 733 000 zł

Wszystkie kwoty są cenami brutto. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną, jeżeli złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla Enea Wytwarzanie w ilości  od 96 tys. ton do 120 tys. ton.

Zamawiający może skorzystać z trzech praw opcji

  • opcja nr 1 –  od 80 tys. ton do 100 tys. ton;
  • opcja nr 2 – od 80 tys .ton do 100 tys. ton;
  • opcja nr 3 – od 80 tys. ton do 100 tys. ton;

W przypadku, gdy zamawiający zdecyduje się na skorzystanie z prawa opcji, będzie zobowiązany złożyć Wykonawcy każdorazowo odpowiednie oświadczenie, nie później niż w terminie 90 dni przed dniem 31 października 2024 r.

Dodajmy, że wybrany wykonawca zobowiązany będzie dostarczać węgiel w wagonach węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych i rozmrażalni zamawiającego. Długość całkowita składu z uwzględnieniem pojazdu trakcyjnego nie może przekraczać 610 m. Masa całkowita brutto wagonów w skłądzie nie może przekraczać 3 700 ton brutto.

 Długość całkowita pojedynczego wagonu wynosi do 15,80 mb, a masa brutto pojedynczego wagonu nie może przekraczać 89 ton, szerokość wagonu mieści się w przedziale 3000÷3104 mm,
wysokość wagonu mieści się w przedziale 3220÷3380 mm.