PLK z umową na zaprojektowanie nowej linii do Janowa Lubelskiego

PLK z umową na zaprojektowanie nowej linii do Janowa Lubelskiego

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla budowy nowej linii. Dokumentacja za ponad 23 mln zł netto będzie zrealizowana w ramach rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”

Mieszkańcy południowej Lubelszczyzny zyskają szybkie i wygodne połączenia kolejowe ze stolicą regionu. W ramach przygotowania dokumentacji projektowej o szacunkowej wartości ponad 23 mln zł pracami zostanie objęta nowa 18 km linia kolejowa Szastarka – Janów Lubelski oraz ok. 12 km jednotorowa linia kolejowa do Kraśnika Fabrycznego wraz z łącznicą Kraśnik Miasto – Kraśnik.

Powstanie także dokumentacja projektowa dla budowy oraz elektryfikacji 35 km odcinka jednotorowej linii kolejowej Janów Lubelski – Biłgoraj.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą – Konsorcjum Mosty Katowice Sp. z o.o. (lider) oraz Arcadis Sp. z o.o. (partner).

Podpisanie umowy na projekt linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski to bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Lubelszczyzny, którzy zyskają dzięki temu połączenia do stolicy województwa. Konsekwentnie odbudowujemy polską kolej, walcząc z wykluczeniem komunikacyjnym pasażerów w całej Polsce – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Ministerstwo Infrastruktury.

Nowe i zmodernizowane linie kolejowe przygotują do 2029 r. w ramach Programu Kolej Plus PKP Polskie Linie Kolejowe z myślą o mieszkańcach województwa lubelskiego. Z transportu kolejowego oprócz mieszkańców Janowa Lubelskiego, Szastarki, Biłgoraja będą mogli skorzystać m.in. mieszkańcy Łęcznej. Budowa linii kolejowej wpłynie na rozwój regionu, ułatwi podróże do szkół i pracy – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Obie trasy zostaną zelektryfikowane. Czas przejazdu pociągiem między Kraśnikiem Fabrycznym a Lublinem szacowany jest na 52 min, a między Biłgorajem a Lublinem na 1h 36 min. Projekt przewiduje budowę ok.16 stacji i przystanków, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Proponowane lokalizacje przystanków to: Kraśnik Lasy, Kraśnik Miasto, Kraśnik Piaski, Kraśnik Fabryczny Modliborzyce, Laski lub Janów Lubelski Przemysłowy, Janów Lubelski, Zofianka Górna, Krzemień, Dzwola, Frampol, Sokołówka, Korytków Duży, Nadrzecze, Gromada, Biłgoraj Jana Pawła II.

Projekt „Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik” jest jednym z pięciu realizowanych w województwie lubelskim z „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 roku”. Wartość całego projektu to 906 mln zł.

Dokumentacja projektowa ma powstać do 2026 r., a w 2027 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy.