Pięć ofert na przebudowę dworca Pionki Zachodnie

Pięć ofert na przebudowę dworca Pionki Zachodnie

PKP S.A. otworzyły oferty w postępowaniu na przebudowę dworca kolejowego Pionki Zachodnie. Zgłosiło się pięciu wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia PKP S.A. zamierzały przeznaczyć kwotę 2 747 812,11 zł brutto.

Oferty złożyli:

A-Projekt – 8 486 385 zł brutto

Konsorcjum firm w składzie: WIMAKS HIŃCZA, TWD-BUD  – 3 960 000,01 zł brutto

Korporacja Budowlana „DARCO” – 4 521 169,38 zł brutto

MERX – 6 899 992,50 zł brutto

Texom – 6 624 151,47 zł brutto

Jak widzimy w kolejnym przetargu dotyczącym tego obiektu wszystkie złożone oferty znacząco przekroczyły zaplanowany początkowo budżet. Najtańsza przekracza go o ponad 1,2 mln zł.

Głównym celem przebudowy dwora Pionki Zachodnie jest poprawa komfortu podróżnych oraz dostępności dla osób o ograniczonej mobilności, a także poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki i stanu technicznego budynków oraz ich bezpośredniego otoczenia.

Przypomnijmy, że w maju PKP S.A. otworzyły oferty w trzecim postępowaniu na przebudowę dworca Pionki. Zainteresowanych było pięć podmiotów. Niestety żadna ofert nie zmieściła się w zaplanowanym budżecie.