PGE Energetyka Kolejowa i Łukasiewicz-PIT będą pracować razem nad rozwojem technologii wodorowej w sektorze kolejowym

PGE Energetyka Kolejowa i Łukasiewicz-PIT będą pracować razem nad rozwojem technologii wodorowej w sektorze kolejowym

PGE Energetyka Kolejowa S.A. i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny podpisały list intencyjny dotyczący współpracy związanej z rozwojem oraz upowszechnianiem technologii wodorowej w sektorze kolejowym w Polsce.  

Celem podjętej współpracy jest rozwój wodorowego taboru kolejowego oraz kolejowej infrastruktury tankowania wodorem. W ramach współpracy strony planują  przeprowadzić modernizację pojazdu szynowego WM-15A, obejmującą m.in. wprowadzenie elementów wodorowego układu zasilania. Wodór do napędzania tak zmodernizowanego pociągu  dostarczać będzie PGE Energetyka Kolejowa. 

 Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym to  działanie w kierunku dekarbonizacji transportu kolejowego i rozwoju kolei opartej o odnawialne źródła energii – mówi Sylwester Szczensnowicz, prezes zarządu PGE Energetyka Kolejowa S.A. Zdobyte w projekcie doświadczenia PGE Energetyka Kolejowa będzie chciała  wykorzystać w dalszym rozwoju projektów kolejowych stacji wodorowych w Polsce – dodaje Sylwester Szczensnowicz. 

 W Centrum Pojazdów Szynowych prowadzimy liczne projekty badawczo-rozwojowe, w tym w obszarze napędu wodorowego, ale nie tylko. Potrzeby rynku ewoluują dziś w stronę wykorzystania w kolejnictwie sztucznej inteligencji czy optymalizacji procesów logistycznych – mówi dr hab. Arkadiusz Kawa,  dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. – Liczę, że efekty tej współpracy będą miały pozytywny wpływ na rozwój kolei wodorowych w Polsce – dodaje.    

PGE Energetyka Kolejowa przeprowadziła już testowe uruchomienie pilotażowej instalacji wytwarzania wodoru w ramach projektu realizowanego przy Podstacji Trakcyjnej  Garbce. Spółka  chce być dostawcą różnego rodzaju mediów dla zasilania polskiej kolei – nie tylko zielonej energii z sieci trakcyjnej czy  ze stacji ładowania dla pociągów bateryjnych, ale  docelowo  z zielonego wodoru. 

Rozwój gospodarki wodorowej w Polsce, w tym sektora kolejowego, wpisuje się w Polską Strategię Wodorową do roku 2030, założenia zawarte w Krajowych Planach na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040), Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Grupa PGE aktywnie monitoruje aktualny postęp badań w wykorzystaniu technologii wodorowej w branży elektroenergetycznej.