11 nowych czworonożnych funkcjonariuszy SOK

11 nowych czworonożnych funkcjonariuszy SOK

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu zakończyło się szkolenie 11 nowo zakupionych psów służbowych. Zdobyte podczas szkolenia umiejętności czworonożni funkcjonariusze i ich przewodnicy potwierdzili wzorowo zdanym egzaminem końcowym przed komisją egzaminacyjną. Jednak prawdziwy chrzest bojowy przejdą podczas służby na obszarach kolejowych wspólnie z funkcjonariuszami SOK.

W dniu 22 czerwca 2023 roku psy służbowe Straży Ochrony Kolei oraz ich opiekunowie – funkcjonariusze przewodnicy psów służbowych zakończyli szkolenie w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu. Przed rozpoczęciem służby pies oraz jego przewodnik wspólnie przechodzą trzymiesięczne szkolenie. Samo szkolenie to dla psa i jego przewodnika nowe doświadczenie w świecie komunikacji pomiędzy człowiekiem a psem, budowanie więzi, zaufania, kształtowanie wzajemnych relacji i zrozumienia.

Psy mają już swoich opiekunów i partnerów w służbie. Jedenaście nowych czworonożnych funkcjonariuszy SOK rozpocznie teraz służbę w jednostkach macierzystych Straży Ochrony Kolei w Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Zielonej Górze i Przemyślu. Do służby trafią owczarki niemieckie i belgijskie, które zostały precyzyjnie wyselekcjonowane i posiadają wysokie predyspozycje kwalifikujące je do pracy na trudnym i specyficznym terenie kolejowym.

Podczas szkolenia przewodnicy doskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu tresury oraz zasad wykorzystania psa w służbie. Zwierzęta ćwiczyły m. in. posłuszeństwo, pokonywanie przeszkód, obronę przewodnika czy zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy. Funkcjonariusze SOK przechodzą także ćwiczenia terenowe ze swoimi czworonogami i poznają podstawy weterynarii. Uczą się między innymi jak udzielać psu pierwszej pomocy oraz jak odczytywać jego zachowania.

Wszystkie, będą służyć jako psy patrolowo-obronne, czyli do patrolowania stacji i szlaków kolejowych, pościgu i obezwładnienia osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, obrony przewodnika przed bezprawnym atakiem zagrażającym jego życiu lub zdrowiu, jak również do zabezpieczenia przemieszczających się uczestników imprez masowych, w szczególności kibiców piłki nożnej. Pies jest zaliczany do środków przymusu bezpośredniego, a jego użycie może mieć miejsce tylko w przypadkach ściśle określonych w przepisach Ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.