Pesa przekazała ostatnią z 12 lokomotyw Gama Marathon dla RCP

Pesa przekazała ostatnią z 12 lokomotyw Gama Marathon dla RCP

We wtorek, 31 sierpnia 2021 r. Pesa Bydgoszcz przekazała Rail Capital Partners ostatnią z 12 lokomotyw Gama Marathon, zamówionych w ramach umowy zawartej w dniu 07.06.2019 r.

Kontrakt ten był realizowany i dofinansowany ze środków unijnych w ramach projektu  „Zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO” w ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

– Cieszę się, że kolejny finansowany z udziałem CUPT projekt kończy się w przewidzianym umową terminie. W perspektywie 2021-2027  planowane jest dofinansowanie projektów z zakresu transportu intermodalnego w ramach KPO –planowany budżet 175 mln EUR oraz FEnIKS – planowany budżet 230 mln EUR a także w ramach CEF2. Dofinansowaniem będzie objęta budowa i przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych oraz dedykowanej infrastruktury kolejowej i drogowej, zakup lub modernizacja urządzeń przeładunkowych, taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych a także zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym – podkreśliła Izabela Plutecka Dyrektor Departamentu Multibranżowego CUPT

RCP jako pool taborowy systematycznie zwiększa liczbę pojazdów dzierżawionych przewoźnikom towarowym. W tej chwili spółka dysponuje 34 lokomotywami, z czego 29 to Gamy wyprodukowane przez PESA. Klientami RCP są najwięksi na polskim rynku przewozów towarowych przewoźnicy kolejowi. 

– RCP stale zwiększa liczbę pojazdów w swojej flocie, i w planach ma kolejne zamówienia. Zgodnie z naszą strategią chcemy by po polskich torach jeździły nowoczesne, niezawodne i przyjazne środowisku lokomotywy i takie właśnie pojazdy oferujemy naszym klientom – podkreśla Ireneusz Kozłowski prezes Rail Capital Partners

Gama Marathon to lokomotywa elektryczna ze spalinowym silnikiem dojazdowym. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie składów na liniach pozbawionych trakcji elektrycznej i jest stosowane przede wszystkim przy pracach manewrowych w portach, hutach, kopalniach czy terminalach kontenerowych.

Dostarczone RCP lokomotywy są wykorzystywane do obsługi składów pociągów w terminalach kontenerowych lądowych na terenie całego kraju i portowych Gdańska czy Gdyni. Gamy z silnikiem dojazdowym zakupione w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich pracują już dla takich klientów jak Lotos Kolej, Captrain czy Alza Cargo. 

 -Eksploatowane przez nas od 3 miesięcy lokomotywy Gama Marathon spełniają nasze oczekiwania. Dzięki modułowi ‚last mile’ rzeczywiście pozwalają usprawnić i skrócić czas obsługi składów na końcowych bocznicach. Doskonale sprawdzają się przy realizacji naszych usług między innymi w terminalu portowym w Gdyni – powiedział podsumowując eksploatację tych lokomotyw Wojciech Nastawny, Członek Zarządu AlzaCargo.

– Cieszę się, że moduł dojazdowy Gama Marathon doceniają przewoźnicy – to najlepsza rekomendacja tego rozwiązania. Zapewniam, że konsekwentnie pracujemy nad rozwojem rodziny Gama i wkrótce zaoferujemy naszym klientom kolejne typy lokomotyw. – dodał Maciej Maciejewski, Wiceprezes Pesa Bydgoszcz.

Poza eksploatowanymi już w Polsce lokomotywami 111Ed, 111E i 111Db PESA wkrótce zaoferuje klientom dwunapędową lokomotywę 111DE, która będzie przystosowana do pracy pociągowej zarówno pod siecią trakcyjną, jak i na liniach niezelektryfikowanych.  We wrześniu na targach TRAKO, PESA zaprezentuje pierwszą polską lokomotywę manewrową SM42 wyposażoną tylko w napęd wodorowy. Bydgoska firma realizuje ten projekt we współpracy z PKN Orlen, a lokomotywa będzie wykorzystywana przez Orlen Koltrans do prac manewrowych na terenie rafinerii w Płocku.

Projekt pn. Zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO.

Beneficjent: Rail Capital Partners sp. z o.o.

Wartość projektu: 210 954 909,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 164 665 909,00 PLN

Dofinansowanie UE: 82 332 954,50 PLN