Pesa Bydgoszcz przedstawiła wyniki finansowe za 2021 r.

Pesa Bydgoszcz przedstawiła wyniki finansowe za 2021 r.

W 2021 roku Pesa Bydgoszcz osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 1,445 mld zł wobec 1,956 mld zł w 2020 r.

– Przy uwzględnieniu trudnych warunków związanych z panującą pandemią COVID-19, wynik ten należy uznać za bardzo dobry –  czytamy w sprawozdaniu spółki Pesa Bysgoszcz

Po kilku latach ujemnych wyników finansowych, spółka zakończyła, drugi rok z rzędu, z dodatnim wynikiem EBITDA na poziomie 37,4 mln zł.

– Zaplanowany w budżecie PESA wynik EBITDA na koniec roku 2021 został zrealizowany – podkreśla zarząd producenta.

Mimo tego spółka zakończyła 2021 r. ze stratą netto w wysokości 73 mln zł czyli zbliżonym wynikiem jak 2020 r.

Pesa odczuwała wpływ pandemii koronawirusa głównie poprzez zakłócenia w dostawach komponentów od dostawców zagranicznych oraz okresowe ograniczenie dostępności pracowników i komisarzy odbiorczych w kraju i za granicą, które oddziaływały na możliwości wykonania planów produkcyjnych.

– Pomimo widocznego ograniczenia dostępności zasobów w okresie pandemii Pesa nie ogłaszała przestojów produkcyjnych, nie limitowała również czasu pracy pracowników, a produkcja pracowała w sposób nieprzerwany – podkreślają przedstawiciele spółki.

Rok 2021 przyniósł kilka istotnych premier ze strony bydgoskiej Pesy. Podczas wrześniowych targów TRAKO w Gdańsku zaprezentowano dwusystemowy EMU 654 dla RegioJet oraz prototyp zmodernizowanej lokomotywy manewrowej SM42 o napędzie wodorowym.

– Obecnie trwają kompleksowe uruchomienia lokomotywy w siedzibie PESA w Bydgoszczy, a kolejnym etapem będzie rozpoczęcie procesu homologacji pojazdu w drugiej połowie 2022 roku – czytamy w sprawozdaniu.

Dodajmy, że wartość nowych umów podpisanych w 2021 roku to blisko 1,9 mld zł. Największym kontraktem zagranicznym jest podpisana umowa ramowa z České dráhy– zamówiono łącznie 66 sztuk nowoczesnych pojazdów DMU120 o wartości ponad 1 mld zł.

– Podpisano również umowy na dostawę tramwajów do Rumunii i Bułgarii, MPK Wrocław oraz pojazdów dla Kolei Dolnośląskich i RCP – dodaje zarząd producenta.

W latach 2022 – 2025 Pesa Bydgoszcz będzie koncentrowała się na rozwoju i komercjalizacji nowych projektów pojazdów szynowych, które zastąpią dotychczasowe platformy rynkowe, takie jak LINK, czy ELF II.

– Nowe generacje pojazdów PESA będą ujednolicone w ramach platformy Regio160, co przyniesie znaczne korzyści w postaci obniżenia kosztów zakupu komponentów, skrócenia czasu montażu i zabudowy, automatyzacji procesów produkcji, a także uproszczenia i standaryzacji technologii produkcji – podsumował zarząd Pesa Bydgoszcz.