Opublikowany został raport zintegrowany Grupy PKP Cargo za 2022 rok

Opublikowany został raport zintegrowany Grupy PKP Cargo za 2022 rok

Grupa PKP Cargo decydując się na publikację raportu zintegrowanego chciała pokazać, jak bardzo myślenie w kategoriach zrównoważonego rozwoju oraz myślenia w duchu odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo, nierozerwalnie wiążą się z codziennym biznesem i strategią jego rozwoju. Zrównoważony rozwój w rozumieniu PKP Cargo to nie akcyjne działania prospołeczne lub prośrodowiskowe. Nie musi być spektakularny i medialny, ale musi przynosić wymierne efekty i rozwiązania korzystne dla środowiska i społeczeństwa. To oznacza jednak wymierne inwestycje i nakłady, konieczność zapewnienia zespołu ludzi, zasobów intelektualnych itp.

Niemniej konsekwentnie prowadzone od lat działania Grupy PKP Cargo związane m.in. z inwestycjami w nowy tabor i infrastrukturę towarzyszącą, w tym m.in. rozwój usług intermodalnych, pozwalają już dziś proponować najnowocześniejsze rozwiązania logistyki kolejowej. Już dziś również przynoszą efekty środowiskowe i społeczne, np. coroczne klienci PKP Cargo unikają łącznie aż 2,9 mln ton emisji CO2.Rocznie też dostarczamy w imieniu zleceniodawców 100 mln ton różnego rodzaju surowców, materiałów i produktów, dzięki którym gospodarka może funkcjonować i efektywnie się rozwijać.

Jako Grupa PKP CARGO już dziś możemy zaoferować usługi logistyczne bazujące na napędzie elektrycznym i niskim śladzie węglowym. Wiemy, że jest to ważne dla wielu naszych obecnych, ale też i potencjalnych Klientów, którzy wdrażać będą strategie dekarbonizacji. Logistyka kolejowa, w tym oferowany przez Grupę PKP Cargo transport intermodalny, jest rozwiązaniem bezkonkurencyjnym, jeśli chodzi o poziom śladu węglowego. Rozwiązaniem wciąż niedocenianym przez wielu przedsiębiorców, którzy zwykli korzystać z transportu drogowego. Niemniej jest to najszybsza droga do szybkiego i radykalnego ograniczenia pośredniej emisji gazów cieplarnianych przedsiębiorstw transportujących znaczące ilości materiałów i produktów gotowych. – mówi Dariusz Seliga Prezes Zarządu PKP Cargo. Jednocześnie realizując nasze działania biznesowe, tj. zapewniając każdego dnia przepływ tysięcy ton towarów, bezpośrednio przyczyniamy się do tego, że koncepcje takie jak Trójmorze, przestają być teoretyczne ideą, a stają się rzeczywistością, integrując kraje regionu i czyniąc je bardziej odpornymi na zawirowania geopolityczne. –  dodaje Seliga.

Z raportem można się zapoznać na stronie przewoźnika.