Coraz więcej nowych torów i sieci trakcyjnej powstaje na stacji Warszawa Zachodnia

Coraz więcej nowych torów i sieci trakcyjnej powstaje na stacji Warszawa Zachodnia

Przybywa nowych torów i sieci trakcyjnej powstaje na stacji Warszawa Zachodnia. Trwają prace przy budowie nowych peronów oraz zadaszeniem. Rozbudowywane jest przejście podziemne. Między stacją Warszawa Zachodnia a Warszawą Ochotą do września trwają prace torowe na linii średnicowej, które wymagały zmian w rozkładzie jazdy na linii podmiejskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą ważny etap prac na Warszawie Zachodniej. Przebudowywane są dwa tory linii podmiejskiej od strony wschodniej stacji wraz z rozjazdami. Wykonawca przy pomocy koparek i ciężkiego sprzętu demontuje stare szyny i podkłady. Wybierany jest także tłuczeń. W miejsce usuniętych elementów zamontowane będą nowe. W obecnym etapie robót po wschodniej stronie stacji ułożonych zostanie ponad 700 metrów torów i 9 rozjazdów. Rozwieszona będzie nowa sieć trakcyjna. Od września pociągi wrócą na dwa nowe tory podmiejskie.

Kontynuowane są prace przy budowie nowych peronów, zadaszenia i przejścia podziemnego. Od 29 lipca planowane jest zamknięcie przejścia podziemnego, które stanowiło dojście do peronów nr 1 i 2. Pasażerowie na wszystkie czynne perony będą mogli dostać się po kładce dla pieszych. Jeszcze we wrześniu planowane jest udostępnienie nowych obiektów podróżnym. Powstał korpus dwóch 400-metrowych peronów nr 5 i 4. Montowana jest nawierzchnia. Powstają zejścia z kładki. Widać montaż ławek, gablot i tablic informacyjnych. Udogodnieniem dla podróżnych będą osłonięte poczekalnie. Powstają pierwsze elementy peronu nr 3. Wykonawca przystąpił do budowy konstrukcji niskiej wiaty, a następnie budowany będzie korpus obiektu.

Kolejna część zadaszenia przykryła już perony nr 5 i 4. Dach stanął na 18 filarach. Trwają prace wykończeniowe. Wykonawca montuje panele konstrukcji dachowej. Analogicznie do powstałej wcześniej części, w przeszkleniach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Obiekt rozpostarty 11 metrów nad podróżnymi przykryje łącznie 8 peronów.

W obszarze stacji wykonawca przygotował już blisko 20 km torów i sieci trakcyjnej, zamontowano 81 rozjazdów Do głębokości 26 m budowana jest dalsza część przejścia podziemnego. Wykonawca wydobył już grunt spod peronów nr 4 i 5 oraz przystąpił do wylewania posadzki. Obecnie wydobywany jest grunt z poziomu -2.

Zaawansowana jest budowa budynku dworca od strony ul. Tunelowej, który powstaje obok lokalnego centrum sterowania (LCS) z komputerowymi urządzeniami. Obecnie trwa montaż szklanej fasady południowej części hali dworca oraz zabudowywane są instalacje sanitarne.

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I” wart jest ok. 2 mld zł netto.