Odwołany zarząd PKP Cargo z absolutorium

Odwołany zarząd PKP Cargo z absolutorium

Pod koniec czerwca 2022 r.  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Cargo podczas którego udzielono absolutorium członkom RN i członkom Zarządu przewoźnika za rok obrotowy 2021 r. Wyrażono także zgodę na podpisanie Karty Grypy PKP.

Podczas ZWZ zatwierdzono wszystkie sprawozdania finansowe za tok obrotowy zakończony w dniu 31 stycznia. Podjęto również decyzję o pokryciu starty netto w wysokości 223 287 411,98 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 114 276 655,60 oraz z kapitału rezerwowego w kwocie 109 010 756,38 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Cargo podjęło uchwały ws. udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Czesławowi Warsewiczowi, Leszkowi Borowcowi, Piotrowi Wasatemu, Witoldowi Baworowi, którzy wykonywali swoje obowiązki w zarządzie od 1 stycznia do 18 października 2021 r. Tego dnia wspomniani Panowie zostali odwołani z zarządu PKP Cargo.

Absolutorium otrzymali również Władysław Szczepkowski, który pełnił funkcję prezesa zarządu od 18 października oraz Zenon Kozendra.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP Cargo jak również pozostałym członkom Rady Nadzorczej spółki.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Cargo było podjęcie uchwały dotyczącej zgody na podpisanie przez przewoźnika Karty Grupy PKP. Jak wynika z dokumentu,  przystąpienie do Karty Grupy PKP zadeklarowało 18 podmiotów.