Alstom z umową na obsługę techniczną 70 lokomotyw Alpha Trains

Alstom z umową na obsługę techniczną 70 lokomotyw Alpha Trains

Alstom podpisał długoterminową umowę serwisową z Alpha Trains. Współpraca rozpoczęła się od 50 lokomotyw w październiku 2021 r., a dzięki bardzo wysokim poziomom wydajności i jakości obsługi oferowanej przez Alstom liczba ta wzrosła do 70 już po kilku miesiącach.

Podpisany 8-letni kontrakt z Alstom umożliwia Alpha Trains oferowanie większej niezawodności, dostępności i elastyczności swoim klientom w całej Europie poprzez konserwację zapobiegawczą i naprawczą, długoterminowe działania usprawniające oraz dostęp do mobilnych zespołów Alstom. Zespoły te mogą być na miejscu bardzo szybko w przypadku awarii. Alstom posiada również rozbudowaną sieć zapleczy technicznych w Europie, zlokalizowanych wzdłuż głównych kolejowych korytarzy towarowych, co pozwala na skrócenie przestojów aktywów i zwiększenie dostępności flot, co jest kluczową wartością dla klientów Alpha Trains.

– Ta umowa z Alpha Trains jest dla nas bardzo ważna, jest dowodem zaufania naszych klientów do naszych usług i jesteśmy dumni, że jesteśmy długoterminowym partnerem serwisowym –  wyjaśnia Frank Strik, Dyrektor Zarządzający Benelux Service. – Alstom jest światowym liderem usług kolejowych i jest to sytuacja korzystna dla obu stron. Dla Alstomu ta wzmocniona współpraca jest okazją do optymalizacji relacji z Alpha Trains oraz dalszego wzmocnienia działu usług serwisowych i wykorzystania rozwijającej się sieci serwisowej w UE. Jesteśmy bardzo dumni, że zostaliśmy wybrani przez Alpha Trains Group – dodał Strik.

– Cieszymy się, że zawarliśmy umowę ramową z Alstom Benelux i Alstom Niemcy na utrzymanie lokomotyw w pełnym zakresie usług. Umowa gwarantuje wysoką jakość obsługi technicznej Alstom, umożliwiając Alpha Trains oferowanie najwyższej niezawodności i dostępności lokomotyw Traxx w Europie Zachodniej i Środkowej – powiedział Fernando Pérez, Dyrektor Zarządzający Dywizji Lokomotyw Alpha Trains.

Współpraca między Alstom i Alpha Trains już się rozpoczęła, na szczeblu lokalnym istniało już kilka umów. Ale po raz pierwszy obie firmy podpisały globalną, długoterminową umowę ramową dla takiego biznesu.