Nowe możliwości zarządzania taborem w systemie maszynista.gov.pl

Nowe możliwości zarządzania taborem w systemie maszynista.gov.pl

System maszynista.gov.pl umożliwia łączenie podobnych do siebie typów pojazdów kolejowych w większe grupy zwane „rodzajami”. Przewoźnicy i zarządcy infrastruktury mogą je już samodzielnie tworzyć. Pozwoli to na łatwiejsze zarządzanie kompetencjami dotyczącymi znajomości taboru kolejowego.

Wśród danych przekazywanych do systemu maszynista.gov.pl znajdują się informacje o kompetencjach związanych ze znajomością obsługi taboru kolejowego. Niektóre formularze, jak np. informacja o przeprowadzonym sprawdzianie wiedzy i umiejętności lub wniosek o egzamin na świadectwo maszynisty, wymagają wskazania typów pojazdów kolejowych, których znajomość potwierdza dany egzamin. System nie pozwala na wprowadzanie dowolnych nazw – należy je wybrać  z pozycji z dostępnych w słowniku.

Wiele podmiotów rynku kolejowego w ramach swoich wewnętrznych regulacji wprowadziło łączenie podobnych do siebie typów pojazdów kolejowych w większe grupy m.in. w celu usprawnienia procesu nadzoru nad zarządzaniem kompetencjami swojego personelu.

Aby umożliwić korzystanie z takiego rozwiązania w systemie maszynista.gov.pl przewidziano słownik rodzajów pojazdów kolejowych. Każdy podmiot wydający świadectwo maszynisty może samodzielnie stworzyć i na bieżąco aktualizować pozycje w tym słowniku.

Stworzenie nowego rodzaju pojazdu kolejowego polega na zgrupowaniu pod jedną nazwą kilku podobnych do siebie typów pojazdów kolejowych użytkowanych przez dany podmiot. Każdy przewoźnik i autoryzowany zarządca może stworzyć na własny użytek takie grupy i nadać im dowolnie wybrane przez siebie nazwy. Np. rodzaj „EU07” u jednego przewoźnika może obejmować typy: 4E oraz 303E a u drugiego 303Eb i 303Ec.

Rodzaj pojazdu nie jest ściśle powiązany z danym podmiotem. Po dodaniu nowej pozycji w słowniku będzie ona widoczna również przez innych użytkowników. Natomiast informacja o tym, przez który podmiot został dodany będzie widoczny zarówno w rejestrze (kolumna „Nazwa podmiotu”) jak i w formularzach systemu np. w informacji o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Wówczas obok nazwy rodzaju pojazdu pojawi się także nazwa podmiotu, który go dodał.

Co ważne, zarządzanie słownikiem rodzajów pojazdów kolejowych będzie całkowicie w gestii przewoźników i zarządców infrastruktury a nie UTK. Wskazanie danego rodzaju np. w informacji o przeprowadzonym sprawdzianie wiedzy i umiejętności oznaczać będzie potwierdzenie, ze konkretny maszynista posiada znajomość wszystkich typów pojazdów, który ten rodzaj grupuje.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu grupowania pojazdów w systemie dostępne są na stronie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.