Nowa kadencja zarządu PKP Intercity. Marek Chraniuk pozostaje prezesem

Nowa kadencja zarządu PKP Intercity. Marek Chraniuk pozostaje prezesem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity, które odbyło się 6 lipca 2022 roku, zdecydowało o wyborze trzech członków zarządu spółki na kolejną kadencję. Tomasz Gontarz kontynuuje kadencję w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 1 września 2020 roku. Prezesem zarządu PKP Intercity pozostaje Marek Chraniuk.

W skład obecnego zarządu spółki wchodzą:

  • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu,
  • Tomasz Gontarz, Członek Zarządu,
  • Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu,
  • Artur Resmer, Członek Zarządu.

Marek Chraniuk – Prezes Zarządu

Od 30 lat związany z Polskimi Kolejami Państwowymi, z PKP Intercity od 2006 roku. Przez te lata przeszedł przez niemal wszystkie szczeble zawodowe, od dyżurnego ruchu po stanowiska menadżerskie. Od marca 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PKP Intercity.

Tomasz Gontarz – Członek Zarządu

Pełnił stanowisko kierownicze w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadając m.in. za Program Kolej+ oraz Program Przystankowy. Od października 2020 roku społeczny Doradca Ministra Infrastruktury, a od marca 2021 roku społeczny Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. infrastruktury i transportu. Członek zarządu ds. strategii i rozwoju od września 2020 roku.

Jarosław Oniszczuk – Członek Zarządu

W Polskich Kolejach Państwowych pracuje od 28 lat, a z PKP Intercity związany jest zawodowo od 2001 roku. Jest kolejarzem z wykształcenia, cenionym ekspertem w dziedzinie eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego. Od marca 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu PKP Intercity.

Artur Resmer – Członek Zarządu

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w rachunkowości i zarządzaniu finansami. Ekspert w zarządzaniu przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji rynkowej oraz przechodzącymi procesy transformacyjne. Od marca 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu w PKP Intercity.