PKP PLK podpisały umowę objęcia akcji spółki Trakcja

PKP PLK podpisały umowę objęcia akcji spółki Trakcja

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę objęcia 250 mln nowych akcji firmy Trakcja. Zarządca infrastruktury zostanie większościowym akcjonariuszem spółki.

PKP Polskie Linie Kolejowe dokapitalizują Trakcję kwotą 200 mln zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcji S.A., firma wyemituje 250 milionów nowych akcji, które PKP Polskie Linie Kolejowe  obejmą za kwotę 200 mln zł. To właśnie objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe akcje nowej emisji pozwolą zarządcy infrastruktury uzyskać status akcjonariusza większościowego.

– Jest to kolejny etap rozwoju spółki PKP Polskie Linie Kolejowe – powiedział Ireneusz Merchel prezes PKP Polskie Linie Kolejowe.

Prezes PLK dodał, że zmiany organizacyjne, które nastąpiły w spółce w ciągu ostatnich miesiącach idą zdecydowanie w kierunku, który wspólnie oczekujemy jako zamawiający i wykonawca.

– Pozwala to z optymizmem patrzeć na dalsze funkcjonowanie tej spółki w Grupie PKP Polskie Linie Kolejowe – zaznaczył prezes Merchel.

W ocenie Jakuba Lechowicza prezesa zarządu Trakcji, podpisanie umowy to przełomowy moment dla firmy.

– Wierzymy, że wejście w struktury tak silnej grupy kapitałowej jaką jest Grupa Kapitałowa PKP PLK, pozwoli nam na jeszcze dynamiczniejszy rozwój, jeszcze większe wzmocnienie naszego potencjału i stabilne funkcjonowanie spółki w przyszłości – dodał Lechowicza

PKP Polskie Linie Kolejowe jako inwestor wniesie wkład i opłaci obejmowane akcje w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy na rachunek bankowy mBank S.A. Następnie Trakcja otrzyma środki pieniężne z Biura Maklerskiego mBank S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki przez sąd rejestrowy.

Trakcja dołączy do grona czterech spółek zależnych PLK, do którego należą Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o., oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.