Newag wykona przeglądy P3 zachodniopomorskich Impulsów

Newag wykona przeglądy P3 zachodniopomorskich Impulsów

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnął powtórzone postępowanie na wykonanie przeglądu P3 dwóch pojazdów serii Impuls II – EN63A i ED78.

Choć początkowo na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierzał przeznaczyć kwotę 3 973 228 zł brutto, to ostatecznie przystał na ofertę spółki Newag w wysokości 4 007 340,00 zł brutto.

Przypomnijmy, że zamawiający przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na możliwości rozszerzenia zakresu usług objętych przedmiotem umowy, o kolejne sztuki pojazdów:

  • do maksymalnie 17 sztuk pojazdów EZT 36WEa serii EN63A,
  • do maksymalnie 7 sztuk pojazdów EZT 31WE serii ED78,  z zastrzeżeniem, że w przypadku każdego pojazdu szynowego zakres usługi będzie obejmował obligatoryjnie przegląd w zakresie odpowiadającym 3 Poziomowi Utrzymania Pojazdów Kolejowych, a prace dodatkowe tj. wymiana kompletu kół monoblokowych oraz przegląd kompletu zespołów napędowych (dla pojazdów EN63A) i przegląd silników trakcyjnych (dla pojazdów ED78), będą traktowane wariantowo, w zależności od potrzeb zamawiającego.

Urząd oczekuje, że termin realizacji zamówienia podstawowego wyniesie do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Dodajmy, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferty złożone przez wykonawców okazały się za wysokie. Samorząd zamierzał przeznaczyć 3 147 570 zł brutto a oferty opiewały na kwoty od 4 225 050 zł do 4 547 064 zł brutto.