UTK zaprasza na spotkanie dot. wdrażania automatycznych sprzęgów cyfrowych w Polsce

UTK zaprasza na spotkanie dot. wdrażania automatycznych sprzęgów cyfrowych w Polsce

Urząd Transportu Kolejowego monitoruje postępy prac Komisji Europejskiej wprowadzające automatyczne sprzęgi cyfrowe w taborze towarowym, mające zastąpić aktualnie wykorzystywane ręczne sprzęgi śrubowe. Projekt jest już w zaawansowanym stadium, a UTK organizuje spotkanie poświęcone wdrożeniu DAC w Polsce, które ma określić stanowisko polskiego rynku kolejowych przewozów towarowych.

Pod koniec 2022 roku wspólne przedsięwzięcie Europe’s Rail (odpowiedzialne za finansowanie prac nad strategią migracji do DAC) opublikowało raport z prac nad wdrożeniem automatycznego sprzęgu cyfrowego. Znaleźć w nim można opis strategii wdrożenia, założenia czasowe, a także sposoby finansowania i zakładane korzyści oraz wyzwania.

UTK zbiera sygnały pochodzące ze środowiska kolejowego – przewoźników oraz dysponentów taboru towarowego – w zakresie obaw co do wdrażania DAC w Polsce. Dotyczą one m.in.:

  • możliwości finansowania w wariantach zaprezentowanych w raporcie,
  • harmonogramu migracji do DAC,
  • opłacalności modernizacji wiekowego taboru,
  • organizacyjnych aspektów przebudowy pojazdów kolejowych.

Celem nadrzędnym spotkania jest zebranie opinii tych podmiotów polskiego rynku, które będą partycypowały we wdrożeniu  automatycznych sprzęgów cyfrowych (w przypadku lokomotyw – sprzęgów hybrydowych). Pragniemy poznać i zidentyfikować charakterystyczne dla polskiego rynku aspekty, które będą w sposób szczególny rzutować na prawne i finansowe warunki wdrażania DAC w Polsce. Pozwoli to ukierunkować dalsze analizy UTK i Ministerstwa Infrastruktury oraz zapewnić spójne stanowisko branży i administracji wobec instytucji Unii Europejskiej.

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2023 r.  w godz. 10:30-13:30 w siedzibie UTK z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury.

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię sal konferencyjnych prosimy o obecność jednego przedstawiciela zainteresowanego podmiotu lub spółki, która przedstawi stanowisko firmy.