Newag wykona P3 dwóch lubuskich pojazdów SA95

Newag wykona P3 dwóch lubuskich pojazdów SA95

Lubuski Zakład Polegio w Zielonej Górze podpisał z Newagiem umowę na wykonanie przeglądów okresowych trzeciego poziomu utrzymania P3 dwóch bimodalnych zespołów trakcyjnych serii SA95.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 2 195 000 zł brutto, a Newag oczekiwał 1 899 735 zł brutto.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia było wykonanie przeglądów okresowych trzeciego poziomu utrzymania P3 dwóch bimodalnych zespołów trakcyjnych serii SA95 zgodnie z obowiązującym cyklem przeglądów zawartych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) i Dokumentacji Techniczno – Ruchowej (DTR) dla pojazdów serii SA95 z wyłączeniem zakresu układu napędowego N-PACK HZT.

W ramach prac dodatkowych, przewoźnik oczekiwał wymiany m.in.: zgarniacza, czujnika prędkości na sterownika drzwi, linki odluźniacza hamulca postojowego, głośnika SIP oraz napędu drzwi WC. Wszystkie części muszą być nowe. Wykonawca naprawi także agregat grzewczy.Przewoźnik chciał, aby przegląd jednego pojazdu trwał 30 dni kalendarzowych.

Pojazdy spalinowe są bardzo Polregio w województwie lubuskim.  W połowie czerwca doszło do spotkania zarządu  województwa lubuskiego z przedstawicielami przewoźnika. Przedstawiciele samorządu oczekiwali pilnego działania w celu poprawy świadczonych usług i zminimalizowania liczby odwołanych kursów pociągów.

Po tygodniu doszło do kolejnego spotkania podczas którego strony ustaliły, że będą wspólnie pracować nad jak najszybszą poprawą jakości usług. Zarząd spółki Polregio zobowiązał się, do przedstawienia planu naprawczego.

Tak też się stało. Przewoźnik poinformował, że wydzierżawi z rynku pięć dodatkowych pojazdów spalinowych a także usprawni naprawę taboru.

Dodajmy, że zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych, w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a Polregio, samorząd udostępnia cały swój tabor operatorowi. Jednocześnie umowa określa, że za naprawy bieżące taboru, usuwanie usterek, przeprowadzanie przeglądów utrzymania P1, P2, P3 odpowiada przewoźnik. Województwo Lubuskie zobowiązane jest do realizacji przeglądów utrzymania poziomu P4 oraz P5.