Lubuskie oczekuje od Polregio pilnej poprawy świadczonych usług

Lubuskie oczekuje od Polregio pilnej poprawy świadczonych usług

Członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z Marzeną Skubiszyńską, dyrektor Polregio Zakład Lubuski w Zielonej Górze – w sprawie poprawy jakości usług świadczonych przez spółkę. W pierwszym kwartale przewoźnik odwoła ponad 700 pociągów w regionie.

W  spotkaniu uczestniczyli też Sławomir Kotylak – dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Arkadiusz Mieczyński – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UMWL.

Podczas spotkania członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński wyraził zaniepokojenie ostatnimi doniesieniami o problemach związanymi z taborem przewoźnika i przekazał dyrektor Polregio Zakład Lubuski w Zielonej Górze Marzenie Skubiszyńskiej pismo, w którym wraził oczekiwanie pilnego działania ze strony operatora w celu poprawy świadczonych usług i zminimalizowania liczby odwołanych kursów pociągów regionalnych.

Pismo zostało również przekazane Adamowi Pawlikowi prezesowi Polregio.

Przypomnijmy, że podczas Komisji Infrastruktury, na której dyskutowano o sytuacji w spółce Polregio, poseł Krystyna Sibińska mówiła o wynikach kontroli UTK.

Prezes UTK wdrożył kontrolę i potwierdził wszystkie moje zgłoszenia. Zalecił natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Zalecił dokonanie analizy tych nieprawidłowości w celu zidentyfikowania podobnych nieprawidłowości w innych lokalizacjach i realizowanych procesach oraz ich usunięcie i podjęcie odpowiednich działań zgodnie z tym, żeby było lepiej. Minęło pół roku i lepiej, panie prezesie, nie jest, dlatego że sytuacja wygląda w ten sposób – mówiła poseł Sibińska.

Przypomniała, że w grudniu 2020 r. spółka podpisała z samorządem umowę na 10 lat, która miała zagwarantować stabilizację w pasażerskich przewozach kolejowych oraz poprawę jakości świadczonych usług.

Niestety wygląda to tak, że za ubiegły rok – tylko za ubiegły 2022 r. – województwo lubuskie naliczyło łącznie kary w wysokości 6,152 mln zł kary. Za co? Przyczyną takiego stanu jest prowadzona przez przewoźnika, czyli przez Polregio, polityka taborowa związana z utrzymaniem pojazdów kolejowych skutkująca odwoływaniem pociągów, opóźnieniami oraz ich niewłaściwymi zestawieniami składów. Składy nie przystają więc do zapotrzebowania, które występują w potokach podróżnych – podkreśliła pani poseł.

Dodała, że w pierwszym kwartale w Lubuskiem odwołano ponad 700 pociągów.