Polregio rozeznaje rynek ws. sprzedaży 14 pojazdów kolejowych

Polregio rozeznaje rynek ws. sprzedaży 14 pojazdów kolejowych

Polregio ogłosiło zapytanie o informacje (RFI) dotyczące sprzedaży floty 14 pojazdów kolejowych, które są obecnie sklasyfikowane jako odpady. Firma poszukuje kwalifikowanych wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie demontażu i kasacji pojazdów kolejowych,.

Na złom trafi sześć jednostek serii EN57, cztery wagony Bp oraz cztery Bmnopux.

Potencjalni nabywcy muszą posiadać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na przetwarzanie odpadów o kodach 16 01 04* i 16 01 06, zarówno w procesie odzysku R1-R11, jak i w procesie unieszkodliwiania D1-D12

Dodatkowo zobowiązują się oni do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika o ewentualnych zmianach w tych decyzjach, w szczególności o ich wygaśnięciu lub cofnięciu, przed odbiorem kolejnych pojazdów od sprzedającego.

Zainteresowane podmioty zobowiązane są składać oferty wraz ze skanami stosownych decyzji administracyjnych.

Warunki odbioru pojazdów obejmują płatność zgodnie z umową, a wstępny termin likwidacji floty został ustalony na koniec 2023 roku.

Pojazdy zlokalizowane są na terenie Pomorskiego Zakładu Polregio w Gdyni.

RFI nie stanowi oferty a na jego podstawie nie zostanie zawarta umowa.

Na przesłanie informacji przewoźnik czeka do 14 lipca 2023 r.