Newag przedstawił wstępne wyniki finansowe za 2021 r.

Newag przedstawił wstępne wyniki finansowe za 2021 r.

Przychody Newagu ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 904,9 mln złotych i były niższe o blisko 421 mln zł (-31,8%) w porównaniu do roku 2020.

Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 130,6 mln zł i była niższa o 173,9 mln zł (-57,1%) w porównaniu do roku 2020. W ujęciu procentowym marża ta zmniejszyła się o 8,5 punktów procentowych: z 23% w 2020 do 14,4% w roku 2021.

– W 2021 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 33,6 mln zł, czyli o 135,6 mln mniej niż w roku 2020. Jednocześnie EBITDA wyniosła 95,1 mln zł w porównaniu z 233,6 mln zł za rok 2020 – poinformował zarząd Newagu

Przychody Grupy Newag ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 917,6 mln złotych i były niższe o 402,5 mln zł (-30,5%) w porównaniu do roku 2020. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 192,5 mln zł i była niższa o 179,3 mln zł (-48,2%) w porównaniu do roku 2020. W ujęciu procentowym marża ta zmniejszyła się o 7,2 punktów procentowych: z 28,2% w 2020 do 21% w roku 2021.

 – W 2021 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 85,7 mln zł, czyli o 133,2 mln mniej niż w roku 2020. Jednocześnie EBITDA wyniosła 157 mln zł w porównaniu z 291,8 mln zł za rok 2020 – napisano w raporcie.

Czynnikami, które w roku 2021 wpłynęły istotnie na działalność Newagu oraz całej Grupy były struktura realizowanego w 2021 roku portfela zamówień z przewagą sprzedaży pojazdów pasażerskich (elektrycznych zespołów trakcyjnych), które charakteryzują się niższą marżowością w porównaniu do lokomotyw, które dominowały w portfelu zamówień na rok 2020 a także przesunięcie sprzedaży PKP Cargo 12 dwusystemowych lokomotyw elektrycznych Dragon na rok 2022.

Newag zastrzega, iż wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w 27 kwietnia 2022 roku.