EN76-007 po naprawie P4 wrócił do Kolei Śląskich

EN76-007 po naprawie P4 wrócił do Kolei Śląskich

W środę, 13 kwietnia 2022 roku w bazie serwisowo naprawczej Modertrans/PTS przekazano po wykonanej naprawie rewizyjnej pojazd serii EN76-007. Odbiory techniczne prowadzone były przez Komisję Kolei Śląskich oraz przedstawicieli Spółki Public Transport Service.

Umowa na wykonanie 9 napraw rewizyjnej wraz z pracami dodatkowymi pojazdów EN76 została zawarta 10 grudnia 2021 roku, a jej wartość opiewa na kwotę 38 501 460 zł brutto.

Nowe funkcje i desing pojazdów

W ramach robót dodatkowych wykonanych na podstawie umowy pojazdy zyskały szereg nowych funkcji.

Jak poinformował Jacek Tomasik – Dyrektor Marketingu Spółki Public Transport Service pojazd zyskał nową malaturę zewnętrzną, odświeżono również wnętrze pojazdu. Pojazd doposażono także w nowe funkcjonalności tj. nowe fotele poprawiające komfort pracy maszynistów, funkcje parking oraz nowe funkcje sterowania układem klimatyzacji. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji gniazdka z możliwością ładowania 230V oraz dwoma portami USB. Pojazd stał się bardziej przyjazny dla rowerzystów, ponieważ została wydzielona dla nich specjalna strefa do podróży. Ponadto w pojeździe wymieniono na nowy system zliczania pasażerów.

– Mamy nadzieję, że nowa malatura oraz funkcjonalności pojazdu  sprawią, że zarówno maszynistom, jak i pasażerom podróż będzie sprawiała większą przyjemność. Cieszymy się także, że mogliśmy dołożyć małą cegiełkę do zwiększenia oferty przewozowej Spółki Koleje Śląskie. Kontrakt zawarty z Kolejami Śląskimi jest dla nas priorytetem, ale i dużym wyzwaniem. Myślę, że realizacją tej umowy pokazujemy, że na rynku jest miejsce dla firm, które są niezależnymi serwisami pojazdów szynowych i świadczą usługi terminowo oraz na dobrym poziomie jakości. Kolejny pojazd zostanie oddany do eksploatacji przez naszą firmę w ciągu najbliższych tygodni – zapewnia przedstawiciel PTS.

Przetarg z historią…

Złożenie ofert w opisywanym postępowaniu odbyło się 12 lipca 2021 roku. Oferty złożył dwóch wykonawców ZNTK Mińsk Mazowiecki – wyceniając swoją ofertę na kwotę 32 038 738,65 zł brutto oraz Public Transport Service (PTS) z ofertą wysokości 38 501 460 zł brutto.

Pierwotnie Zamawiający po dokonanej ocenie ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę ZNTK Mińsk Mazowiecki. Od tej decyzji Spółka PTS złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Na podstawie wyroku KIO finalnie oferta ZNTK Mińsk Mazowiecki została odrzucona a ofercie PTS przyznano 100 pkt. I uznano za najkorzystniejszą.

Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta dnia 10 grudnia 2022 roku. Niezależnie od powyższego ZNTK Mińsk Mazowiecki korzystając z przysługujących środków ochrony prawnej złożył odwołanie od wyroku KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie.  Ostatecznie na mocy wyroku z dnia 7 kwietnia 2022 roku Sąd skargę ZNTK MM oddalił uznając za niezasadną.

Konkurs…

– Z okazji przekazania pojazdu EN76-007 po wykonanej naprawie P4 oraz powrotu pojazdu do eksploatacji chcielibyśmy ogłosić konkurs fotograficzny, którego szczegóły niebawem zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych. Nagrodami będą letnie, słoneczne gadżety naszej firmy – poinformował Jacek Tomasik, Dyrektor Marketingu w Public Transport Service.