KM wyślą 38 składów EN57AKM na naprawy P4

KM wyślą 38 składów EN57AKM na naprawy P4

Koleje Mazowieckie ogłosiły  przetarg na wykonanie naprawy w poziomie utrzymania P4 38 eztów serii EN57AKM.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 38 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM i prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4, w tym modyfikacji radiotelefonów oraz uzupełnienie braków,

Zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 podzielono na stałe zakres naprawy praca wykraczające pozostały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz uzupełnienie braków, na które zamawiający zamierza przeznaczyć dla jednego te kwotę w wysokości średnio 5 tys. zł

Zamawiający przewiduje wykonanie prac wykraczających poza stałe zakres a także inne prace w zależności od potrzeb lub wskazanie przez Koleje Mazowieckie na które spółka zamierza przeznaczyć dla jednego składu kwotę w wysokości średnio 15 tys. zł.

Spółka wymaga aby w stałym zakresie naprawy wykonawca wykonał wszystkie prace wyszczególnione w DSU, a także dokonał m.in: poprawek malarskich całego składu, wykonał powłoki lakiernicze „antygraffiti” na pudłach ezt. Przewoźnik chce aby podczas prac, wykonano modyfikacją radiotelefonów i dostosowano je do pracy w systemie GSM-R.

Koleje Mazowieckie wymagają udzielenia gwarancji jakości na okres 12 miesięcy na każdy cały EZT po naprawie w poziomie utrzymania P4, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Przewoźnik oczekuje, że prace zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2024 r. Spółka chce aby termin wykonania napraw dla jednego składu nie był dłuższy niż 55 dni kalendarzowych.

Przy wyborze wykonawcy Koleje Mazowieckie wezmą pod uwagę dwa kryteria:  termin wykonania naprawy P4 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego – waga 10 pkt oraz cenę – waga 90 pkt.

Termin składania ofert mija 17 maja 2022 r. o godz. 9:30.