Newag dostarczy nowe ezt-y dla Pomorza Zachodniego

Newag dostarczy nowe ezt-y dla Pomorza Zachodniego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnął  przetarg na dostawę czterech nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym.

Choć początkowo na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierzał przeznaczyć kwotę 123 mln zł brutto, to postanowiono zwiększyć budżet do oferty złożonej przez Newag. Nowosądecki producent oczekiwał 130 724 400,00 zł brutto.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym. Pojazdy zostaną przeznaczone do obsługi linii kolejowych zelektryfikowanych po torze o szerokości 1435 mm z prędkością eksploatacyjną minimum 160 km/h.

Długość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 76 m. Ilość miejsc siedzących w pojeździe na wynieść co najmniej 190 miejsc siedzących, w tym min. 150 miejsc stałych. Pojazd powinien pomieścić w sumie 300 pasażerów (siedzących oraz stojących).

Układ jednostki zaplanowano jako bezprzedziałowy, klimatyzowany, jednoprzestrzenny na całej długości  z otwartym przejściem miedzywagonowym, przestrzenie przy drzwiach wejściowych będą wyposażone w kurtyny powietrzne uniemożliwiające swobodny przepływ powietrza z zewnątrz pojazdu do przestrzeni pasażerskiej.

Pod fotelami mają znajdować się gniazdka elektryczne 230 VAC/50Hz wyposażone w pojedyncze gniazdo USB.

Cały pojazd musi być objęty dostępem do szerokopasmowego Internetu WiFi. Zaplanowano dwie kabiny WC w pojeździe, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami zgodna z wymaganiami TSI PRM.

Pojazd musi być przystosowany do obsługi dwuosobowej rozmieszczenie stanowiska maszynistów powinno zapewniać bezpieczne prowadzenie pociągu, prawidłową obserwację szlaku kolejowego, drzwi wejściowych, jak również ergonomiczną obsługę urządzeń sterowania i kontroli pojazdu, znajdujących się w kabinie,

Urząd zastrzegł sobie możliwość rozszerzenia przedmiotu umowy w ramach prawa opcji, o kolejne sztuki pojazdów, jednak nie więcej niż o 4 sztuki.

Pojazdy muszą zostać dostarczone do 20 listopada 2025 r. W przypadku skorzystania z prawa opcji, termin końcowy realizacji zamówienia nie może przekroczyć 20 listopada 2025 r.