Nadal bez porozumienia ws. podwyżek w PKP PLK

Nadal bez porozumienia ws. podwyżek w PKP PLK

Niepowodzeniem zakończyło się dzisiejsze spotkanie zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe oraz organizacji związkowych dotyczące wdrożenia podwyżek dla pracowników spółki. Kolejne spotkanie zaplanowano na środę, 22 maja 2024 r.

Dzisiejsze spotkanie stanowiło kontynuację rozmów rozpoczętych z zarządem spółki pod koniec marca 2024 roku. Wówczas Związki Zawodowe, reagując na sygnały od pracowników, zmodyfikowały swoje pierwotne żądania i zaproponowały podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 900 zł brutto, mając na uwadze termin wdrożenia najpóźniej od 1 czerwca 2024 roku.

Wówczas pracodawca zaproponował maksymalną kwotę podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym w przedziale od 233 zł do 259 zł brutto.

Do kolejnego spotkania doszło w środę, 17 kwietnia. Podczas rozmów zarząd PKP PLK zaproponował podwyżkę w wysokości 300 złotych, obowiązującą od 1 lipca 2024 roku. Po spotkaniu przedstawiciele związkowców skierowali do prezesa Wyborskiego wspólne pismo, w którym zażądali wdrożenia podwyżki wynagrodzeń zasadniczych od 1 czerwca 2024 roku, nie mniejszej niż 800 złotych na jednego pracownika. Wtedy też obie strony potwierdziły kontynuację negocjacji na 15 maja.

Na prośbę redakcji „Kolejowego Portalu”, PKP Polskie Linie Kolejowe przesłały stanowisko po ostatnim spotkaniu, w którym zarządca infrastruktury przedstawił obecną sytuację ekonomiczną spółki w kontekście sytuacji makroekonomicznej kraju.

W międzyczasie Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych odpowiedziała na wspólne wystąpienie organizacji związkowych reprezentujących pracowników PKP PLK.

Pracodawca potwierdził gotowość do negocjacji, doceniając również deklarację Strony Związkowej dotyczącą chęci prowadzenia dalszych rozmów – czytamy w liście dyrektora Jończyka.

Jak się dowiedzieliśmy, w trakcie dzisiejszych rozmów zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe zaproponował podwyżkę w wysokości 450 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego. Związki zawodowe zaproponowały kwotę 590 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca lub 600 zł brutto od 1 sierpnia.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 22 maja 2024 roku.