Budowa tunelu pod Łodzią ma się zakończyć w czerwcu 2026 r.

Budowa tunelu pod Łodzią ma się zakończyć w czerwcu 2026 r.

Minister infrastruktury w obecności prezydent Łodzi poinformował o aktualnym stanie realizacji budowy tunelu i o podpisaniu dwóch ważnych aneksów, które gwarantują wykonanie tej inwestycji.

Jesteśmy w niezwykle ważnym miejscu, nie tylko dla Łodzi, ale dla całego systemu kolejowego w kraju. Budowany tu podziemny tunel połączy nie tylko dwie części miasta, ale de facto połączy całą Polskę. Zlikwidujemy lukę transportową, która funkcjonowała od XIX wieku – powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury podczas wizyty na budowie średnicowego tunelu kolejowego w Łodzi.

W wydarzeniu wzięli udział również wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, posłanka Jolanta Zięba-Gzik. Marek Mazur, I wicewojewoda łódzki a także przedstawiciele firmy Rail STM.

Minister Klimczak poinformował o podpisaniu dwóch ważnych aneksów. Pierwszy dotyczy zapewnienia ok. 171 mln zł na wzmocnienie gruntów pod kamienicami w centrum Łodzi, a drugi określa termin zakończenia inwestycji na czerwiec 2026 r.

Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć jeden z pięciu tuneli drążonych pod Łodzią, który prowadzi do budowanej stacji Koziny. Wraz z dwiema kolejnymi stacjami: Polesie i Śródmieście oraz dworcem Łódź Fabryczna stworzy ona system tzw. łódzkiego metra.Warto dodać, że mniejsza maszyna TBM Faustyna wydrążyła już połowę trzeciego jednotorowego tunelu, który połączy stację Łódź Żabieniec z przystankiem Koziny.

Duża tarcza TBM znajduje się w bloku postojowo-technicznym przy ul. Mielczarskiego. Wznowienie drążenia pod centrum miasta nastąpi po wzmocnieniu gruntu pod budynkami na trasie tunelu do Łodzi Fabrycznej. W tym celu budowane są tzw. szachty, czyli wykopy technologiczne o rozmiarze walca głębokości ok. 7-9 m i średnicy 13 m, w których specjalistyczna maszyna wykona iniekcje polegające na wtłoczeniu w podłoże spoiwa cementowego, aby wypełnić pustki, wzmocnić i ustabilizować podłoże oraz zminimalizować wpływ drążenia na budynki. Do tej pory wybudowano 5 szachtów. Trwa budowa kolejnych 2 szachtów między przystankami Polesie i Śródmieście. Pozostałe 2 szachty zostaną wybudowane do lipca br. Łącznie na tym odcinku będzie 9 szachtów.

Wykonawca systematycznie realizuje prace przy budowie trzech podziemnych przystanków Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny. Ułożono nowe tymczasowe torowisko tramwajowe w rejonie skrzyżowania Zielona/Kościuszki. Prace te były niezbędne dla dalszej budowy ścian szczelinowych przystanku Śródmieście. Kontynuowane jest przekładanie instalacji teletechnicznych kolidujących z realizacją ścian.

Na Polesiu po przejściu dużego TBM postępuje budowa płyty dennej na głębokości 26 metrów. Na Kozinach kontynuowane są prace na najniższym poziomie przystanku -3. Rozpoczęto też budowę tzw. kołyski dla mniejszej tarczy TBM Faustyny, w której zatrzyma się po wydrążeniu trzeciego tunelu jednotorowego. Przy Dworcu Fabrycznym postępuje budowa ścian szczelinowych dla przyszłej komory TBM.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to projekt POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne: na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Więcej informacji o projekcie https://tunel-laczypolske.pl.

PLK SA złożyły wniosek o fazowanie projektu tj. podział inwestycji na etapy i finansowanie prac realizowanych po 2023 r. ze środków budżetu UE na lata 2021-2027. Termin zakończenia budowy tunelu i rozpoczęcie testów i odbiorów zaplanowano na czerwiec 2026 r. Uruchomienie pociągów planowane jest na rozkład jazdy od grudnia 2026 roku.

Priorytetem PLK SA pozostaje realizacja prac na ważnym społecznie projekcie z obecnym wykonawcą robót z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jest to projekt niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w trudnym terenie.