Trakcja dołączy do grona spółek zależnych PLK

Trakcja dołączy do grona spółek zależnych PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą większościowym akcjonariuszem firmy Trakcja S.A. Zasoby budowlane firmy Trakcja będą wsparciem dla zarządcy infrastruktury zarówno przy pracach utrzymaniowych jak i inwestycyjnych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokapitalizują Trakcję S.A. kwotą 200 mln zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcji S.A., firma wyemituje 250 milionów nowych akcji, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmą za kwotę 200 mln zł. Objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. akcje nowej emisji pozwolą zarządcy infrastruktury uzyskać status akcjonariusza większościowego.

Wykwalifikowana kadra Trakcji, doświadczenie w branży budownictwa kolejowego oraz posiadany sprzęt będą wsparciem dla PLK przy pracach związanych zarówno z utrzymaniem infrastruktury kolejowej jak i robotami inwestycyjnymi.

Trakcja dołączy do grona czterech spółek zależnych PLK, do którego należą Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.