Modernizacja stacji Warszawa Wschodnia może potrwać nawet 42 miesiące

Modernizacja stacji Warszawa Wschodnia może potrwać nawet 42 miesiące

Obecnie w ramach pierwszego etapu prac na linii średnicowej prowadzona jest modernizacja stacji Warszawa Zachodnia. Kolejnym etapem będzie przebudowa stacji Warszawa Wschodnia. Dopiero w trzecim etapie modernizowane będzie odcinek między wspominanymi stacjami i stacja Warszawa Centralna.

Projekt i pozwolenia

Jak się dowiedzieliśmy, w PKP Polskich Liniach Kolejowych obecnie trwają prace nad wielobranżowym projektem budowlanym dla stacji Warszawa Wschodnia oraz uzgodnieniem rozwiązań z zarządcami zewnętrznej infrastruktury (energetycznej, gazowej i wodnokanalizacyjnej – przyp. red.). Prowadzone są rozmowy z miastem stołecznym Warszawa w celu uzgodnienia założeń dotyczących organizacji ruchu w trakcie przebudowy stacji kolejowej, zwłaszcza w zakresie przebudowy wiaduktów kolejowych nad ul. Targową oraz Jana Zamoyskiego. Jednocześnie przygotowywane są wnioski w celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przebudowy stacji Warszawa Wschodnia. Wiemy także, że PKP Polskie Linie Kolejowe pozyskały kluczową decyzję środowiskową dla kompleksowej przebudowy stacji Warszawa Wschodnia.

Kiedy przetarg?

W maju 2022 roku prezes Ireneusz Merchel podczas wywiadu w jednej z warszawskich rozgłośni powiedział, że przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2023 roku.

Karol Jakubowski, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych, poinformował „Kolejowy Portal”, że ogłoszenie przetargu dla realizacji projektów wykonawczych oraz robót budowlanych jest planowane po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, zakończeniu etapu projektowania stacji kolejowej i przygotowania projektów stycznych, np. tunelu drogowego w ciągu ul. Tysiąclecia.

Ogłoszenie przetargu przewidywane jest w drugiej połowie 2024 roku. Zmiana terminu wynika z wydłużonych prac wykonawcy projektu spowodowanych m.in. zmianą zakresu przebudowy stacji w zakresie obiektów inżynieryjnych – tłumaczy Jakubowski.

Ponad 3 lata prac

Jak dodaje nasz rozmówca, planowane jest, że przebudowa stacji Warszawa Wschodnia wraz z etapową realizacją obiektów inżynieryjnych nad ul. Targową oraz Zamoyskiego potrwa od 36 do 42 miesięcy.

Rozmowy z miastem

Przypomnijmy, że w maju 2022 roku PKP Polskie Linie Kolejowe i Urząd m.st. Warszawy osiągnęły porozumienie w sprawie budowy tunelu drogowego w ciągu ulicy Tysiąclecia pod stacją Warszawa Wschodnia.

Jak precyzuje przedstawiciel zarządcy infrastruktury, PKP PLK zawarły pierwsze porozumienie z miastem, w wyniku którego trwa przygotowanie wielobranżowego tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia.

Realizacja konstrukcji obiektu zlokalizowanego pod układem torowym zaplanowano w trakcie budowy nowej stacji Warszawa Wschodnia. Przewidywane jest podpisanie drugiego porozumienia realizacyjnego jeszcze przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie projektów wykonawczych oraz realizację robót związanych z przebudową stacji – dodaje Jakubowski.

Jak zmieni się stacja Warszawa Wschodnia?

W ramach prac PKP Polskie Linie Kolejowe planują kompleksową przebudowę stacji Warszawa Wschodnia, która zapewni poprawę obsługi pasażerów poprzez budowę nowych przejść podziemnych, z których windami podróżni dostaną się na nowe zadaszone perony dalekobieżne oraz podmiejskie.

Przejście zachodnie będzie pełniło również funkcję połączenia pieszo-rowerowego dla dwóch praskich dzielnic – podkreśla rzecznik PKP PLK.

Oprócz przebudowy istniejącego układu torowego całej stacji wraz z obiektami inżynieryjnymi, dodatkowo wykonana zostanie nowa estakada kolejowa w celu połączenia torów podmiejskiej linii średnicowej z linią kolejową nr 9 w rejonie ul. Naczelnikowskiej.

Tym samym w przyszłości, w trakcie budowy dodatkowych torów w kierunku Nasielska, zminimalizowana będzie do minimum ingerencja w stację Warszawa Wschodnia – zaznacza Jakubowski.

Przebudowa stacji kolejowej pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność prowadzenia ruchu pociągów w wyniku zabudowy nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które będą obsługiwane z nowego Lokalnego Centrum Sterowania.

Dodajmy, że w ramach przebudowy stacji Warszawa Wschodnia nie przewidziano budowy dodatkowej pary torów do stacji Warszawa Praga. Ten zakres jest objęty odrębnym projektem, który jest na etapie przygotowania studium wykonalności.