Projekt Alstomu dotyczący autonomicznej jazdy w Niemczech wchodzi w kolejną fazę

Projekt Alstomu dotyczący autonomicznej jazdy w Niemczech wchodzi w kolejną fazę

Projekt badawczy „Automatyczne pociągi regionalne w Dolnej Saksonii w Niemczech” wkracza w kolejną fazę. Wraz z Niemieckim Centrum Lotniczym (DLR) i TU Berlin, Alstom opracowuje rozwiązania techniczne w celu stopniowej cyfryzacji pasażerskiego transportu kolejowego w Niemczech. W ramach projektu zbadane zostaną możliwości automatyzacji w transporcie regionalnym za pośrednictwem ETCS.

Zautomatyzowana jazda jest testowana na trasach w północnych Niemczech. Podczas gdy Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) wspiera projekt badań nad automatyzacją, Ministerstwo Gospodarki Dolnej Saksonii finansuje niezbędny sprzęt dla dwóch pojazdów testowych kwotą 5,5 miliona euro.  W projekcie biorą udział dwa składy Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG).

Na potrzeby testów w pierwszej fazie opracowywane są nowe systemy do obsługi bez maszynisty. Obejmuje to rozpoznawanie sygnałów, które zapewni możliwość rozpoznawania i interpretacji sygnałów ruchu kolejowego ustawionych wzdłuż toru. Ponadto pociąg musi być w stanie rozpoznawać przeszkody. W przypadku awarii pociąg jest sterowany zdalnie lub prowadzony przez obsługę. Alstom zademonstrował już za pomocą pociągów testowych w innych krajach, że zautomatyzowaną jazdę i zdalne sterowanie pociągami można wdrożyć technicznie. Projekt określi, czy można dostosować istniejące ramy regulacyjne dla automatycznej eksploatacji pociągów (ATO). Następnie zbada, jakie testy i wyniki są potrzebne, aby w wystarczającym stopniu udowodnić standardy bezpieczeństwa dla zautomatyzowanej jazdy w ruchu pasażerskim.

W drugiej fazie zautomatyzowana jazda musi odbywać się jako „żywe laboratorium” w rzeczywistych warunkach. Nowe systemy zostaną zainstalowane w dwóch jednostkach trakcyjnych LNVG wyposażonych fabrycznie w system ETCS i przetestowanych w działaniu. Wnioski z rozwoju i eksploatacji pomogą przygotować się do późniejszego zatwierdzenia w pełni zautomatyzowanych pociągów i dalszej automatyzacji transportu regionalnego.

– Przyszłość transportu kolejowego jest neutralna dla klimatu i cyfrowa – wiemy o tym bardzo dobrze, zwłaszcza w Dolnej Saksonii. Po tym, jak już od 2018 roku korzystamy tutaj z pierwszych na świecie bezemisyjnych pociągów wodorowych, teraz testujemy, jak możemy osiągnąć jeszcze wyższą jakość w transporcie lokalnym dzięki autonomicznie jeżdżącym pociągom. Projekt łączy dwie wyjątkowe cechy Dolnej Saksonii jako lokalizacji: innowacyjną mobilność i wysoki poziom cyfryzacji. Tworzymy w ten sposób podstawę dla większego ruchu na kolei – powiedział Minister transportu Dolnej Saksonii dr Bernd Althusmann.

 – Automatyzacja kolei, zwłaszcza transportu regionalnego, oferuje wiele możliwości. Spadające koszty operacyjne ułatwiają regionalnym dostawcom wejście na rynek lub rozszerzenie ich usług. Trasy, które stały się nieopłacalne, można ponownie zautomatyzować  i eksploatować z zyskiem. Zmniejsza to również dojazdy do pracy na drogach: mniejsza emisja CO2 i bardziej zrelaksowana podróż dla osób dojeżdżających do pracy – wyjaśnił Michael Kellner, parlamentarny sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu.

– Zautomatyzowana jazda to warunek wstępny zrównoważonego i wydajnego transportu kolejowego w przyszłości. Dzięki naszemu wspólnemu projektowi pilotażowemu tworzymy podstawę do wykorzystania tej technologii w niemieckim transporcie regionalnym i znacznie przyspieszamy wdrażanie odpowiednich rozwiązań technicznych – powiedział Müslüm Yakisan, prezes regionu DACH w Alstom . – Dięki partnerstwu z LNVG jesteśmy również aktywnie zaangażowani w kilka innych bieżących projektów automatyzacji dla niemieckiego transportu regionalnego. Na przykład będziemy przekształcać pociągi S-Bahn i pociągi regionalne w aglomeracji Stuttgartu na technologię ETCS w ramach projektów latarni morskich Stuttgart 21 i „Digital Node Stuttgart” – dodał Yakisan.

– Promowanie innowacji technicznych jest dla nas podstawową troską. Cieszymy się, że możemy wesprzeć ten rozwój dwoma naszymi pojazdami – podkreśliła Carmen Schwabl, Dyrektor Zarządzający LNVG.

– Zautomatyzowana regionalna jednostka trakcyjna działająca na liniach niemieckich stanowi ekscytującą aplikację do badań w inżynierii kolejowej”, mówi prof. dr inż. Birgit Milius kierownik Katedry Eksploatacji i Infrastruktury Kolejowej TU Berlin. – Cele naukowe obejmują optymalizację stanowiska operatora zdalnego sterowania do zastosowań kolejowych oraz badania eksploatacyjne dla mobilnego sterowania pociągiem przez stewardesę wewnątrz i na zewnątrz kabiny maszynisty. Na pierwszy plan wysuwają się studia użyteczności i wykonalność techniczna. TU Berlin również naukowo nadzoruje temat przygotowania do zatwierdzenia. Wraz z partnerami TU Berlin opracowuje definicję systemu dla jazdy bez kierowcy, analizy odchyleń od dzisiejszej eksploatacji z kierowcą oraz analizy bezpieczeństwa nowego systemu. Należy opracować możliwą drogę do ogólnego zatwierdzenia jazdy bez kierowcy – dodał.

– Automatyzacja transportu kolejowego to ważny krok w kierunku elastycznej i bardziej atrakcyjnej oferty mobilności w regionie. Związane z tym zmiany w procesach operacyjnych, a także zadania i role personelu oraz zorientowany na użytkownika projekt przyszłych miejsc pracy to pytania badawcze, nad którymi pracuje DLR. Ekscytującą rzeczą jest to, że ta praca jest wykonywana w kontekście żywego laboratorium, a zatem bardzo zbliżonego do rzeczywistych operacji –  wyjaśnia dr Bärbel Jäger z Instytutu Systemów Transportowych DLR .

W celu wprowadzenia zautomatyzowanych operacji kolejowych w sektorze regionalnym, DLR określi zarówno wymagania operacyjne dotyczące technologii, która będzie stosowana później, jak i niezbędne dostosowania dotyczące obecnie obsługiwanego ręcznie pojazdu. Ponadto naukowcy wykorzystają obliczenia operacyjne i ekonomiczne kolei, aby zbadać, w jaki sposób rozwiązania automatyzacji można przenieść na inne linie regionalne. Celem jest wyprowadzenie zaleceń dotyczących działań dotyczących ich sprzętu.