Mazowieckie chce kupić do 9 pojazdów elektryczno-akumulatorowych

Mazowieckie chce kupić do 9 pojazdów elektryczno-akumulatorowych

Województwo Mazowieckie ogłosiło przetarg na dostawę do 9 nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT). Pojazdy będą używane przez Koleje Mazowieckie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT) wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym dla EAZT, szkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi EAZT oraz serwisowaniem dostarczonych EAZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 od dnia dostarczenia poszczególnych pojazdów do dnia 31 grudnia 2031 r. (zamówienie podstawowe).

Zamawiający może skorzystać z opcji w zakresie:

dostawy kolejnych fabrycznie nowych maksymalnie 3 sztuk EAZT (tego samego typu oraz modelu co EAZT z zamówienia podstawowego) oraz świadczenia usług serwisowych tych EAZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3) do dnia 31 grudnia 2031 r.;

serwisowania dostarczonych EAZT w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji, w poziomie utrzymania P1, P2, P3 w okresie od 01 stycznia 2032 r. do upływu 18 lat, licząc od dostawy danego EAZT, albo do osiągnięcia przez dany EAZT, przebiegu wynoszącego 2 160 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze;

maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego dostarczonego EAZT w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji, w związku z osiągnięciem czasu lub przebiegu do naprawy w tym poziomie.

Samorząd wymaga udzielenia gwarancji jakości:

 • na każdy dostarczony EAZT na następujące okresy:
  • kompletny pojazd – 48 miesięcy,
  • elementy układu napędowego zasilanego z akumulatorów (w tym akumulatory, ładowarki, układ chłodzenia i podgrzewania, elementy sterujące) na okres 96 miesięcy,
  •  nadwozie pojazdu i ramy wózków (w zakresie perforacji) – do najbliższej naprawy P5,
 • na usługi serwisowe EAZT na następujące okresy:
  • przegląd w poziomie utrzymania P1 – do następ. przeglądu P1,
  • przegląd w poziomie utrzymania P2 – do następ. przeglądu P2,
  • przegląd w poziomie utrzymania P3 – do następ. przeglądu P3,
 • na wykonane naprawy w poziomie utrzymania P4 na okres 18 miesięcy, licząc od daty podpisania Prot. Odb. Techn. pojazdu po naprawie,
 • na trwałość kół monoblokowych:
  • napędowych w pojazdach na przebieg nie mniejszy niż 1 000 000 pojazdokilometrów,
  • tocznych w pojazdach na przebieg nie mniejszy niż 1 500 000 pojazdokilometrów,

O wyborze wykonawcy zdecydują następujące kryteria:

 • współczynnik efektywności elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 25 pkt.
 • zasięg w trybie akumulatorowym elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 10 pkt
 • czas ładowania stacjonarnego z sieci trakcyjnej od 20% do 90% pojemności akumulatorów elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 10 pkt
 • cena za dostawę 6 szt. elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym oraz szkoleniem pracowników – waga 30 pkt
 • cena za świadczenie usług serwisowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 – waga 20 pkt
 • cena za naprawę P4 elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 5 pkt

Termin składania ofert mija 31 października 2023 r.

Przypomnijmy, że to już trzecie postępowanie w sprawie dostawy elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych. Pierwsze zostało  unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.