PKP Cargo przewiezie węgiel do Elektrowni Nowe Jaworzno

PKP Cargo przewiezie węgiel do Elektrowni Nowe Jaworzno

Spółka TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno podpisała z PKP Cargo umowę na przewóz węgla w ilości do 360 tys. ton. Kontrakt będzie obowiązywał przez okres 18 miesięcy.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 18 450 000 zł brutto. PKP Cargo złożyło ofertę w wysokości 13 105 035 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest przewóz 360 000 ton węgla, z czego 210 tys. ton będzie pochodziło z KWK Piast – Ziemowit, R. Ziemowit, a 150 tys. ton z KWK Bobrek-Piekary R.Bobrek.

Zamawiający określił także minimalną wielkość przewozu w okresie obowiązywania umowy do wartości co najmniej 200 000 ton.

Dostawy odbywać się będą w zwartych składach pociągowych, zestawionych z wagonów odpowiedniego typu i ilości wynikających z warunków technicznych bocznicy i na trasach dojazdowych.

Drugą ofertę w wysokości 19 985 040 zł brutto złożyła spółka DB Cargo Polska.