M. Rodek: w perspektywie roku testy pojazdu Plus u przewoźników regionalnych

M. Rodek: w perspektywie roku testy pojazdu Plus u przewoźników regionalnych

Oprócz produkcji i modernizacją wagonów,  H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych ma w swoim portfolio pojazd Plus, który jak przekonuje Marcin Rodek p.o. prezesa spółki, spełni oczekiwania przewoźników regionalnych.

FPS Cegielski zaproponował w przetargu Polregio na 200 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zaproponował pojazd Plus. Jak poinformował w rozmowie z „Kolejowym Portalem” Marcin Rodek p.o. prezesa FPS Cegielski, w perspektywie roku rozpoczną się testy pojazdu u przewoźników regionalnych. Żeby jednak dopuścić pojazd do eksploatacji producent będzie musiał wykonać konieczne testy homologacyjne, a dopiero później przewoźnicy będą wykonywali testy aby zobaczyć na ile ten pojazd spełnia ich oczekiwania.

Jesteśmy głęboko przekonani, że Plus będzie spełniał oczekiwania przez swoją innowacyjność, modułowość i pokaże swoją przewagę nad pojazdami zbudowanymi w oparciu o wózki Jakobsa – powiedział Marcin Rodek

Według przedstawiciela FPS wózki klasyczne mają swoją przewagę chociażby w trakcie przeglądów gdzie wystarczy tylko niewielki tor technologiczny w Punkcie Utrzymania Taboru, żeby cały pojazd serwisować, ponieważ można go rozprzęgnąć i jesteśmy w stanie pojedyncze człony wtłoczyć, i nie potrzebujemy np. 150 m tory.

W czasie kiedy projektowaliśmy ten pojazd i już ujawniliśmy naszą koncepcję konfiguracji, na zachodzie też zaczęto dostrzegać plusy rozwiązań właśnie na klasycznych wózkach i wiodący producenci też mają zespoły trakcyjne, w tej chwili już nie tylko na wózkach Jakobsa, ale oferują też jako opcję budowę pojazdów w oparciu o wózki klasyczne  – dodał szef poznańskiego producenta.

Jak zauważył Marcin Rodek, Pesa Bydgoszcz dopiero w ubiegłym roku zaproponowała platformę Regio160 z wykorzystaniem wózków klasycznych.

 Z jednej strony mamy chwalebną, a z drugiej trochę niewdzięczna rolę trendsettera, ale ktoś musi – podkreślił Marcin Rodek p.o. Prezesa Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych.

Przypomnijmy, że oferta FPS Cegielski w postępowaniu Polregio na zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych  została najwyżej oceniona.