Polregio oceniło oferty na dostawę nowych ezt-ów

Polregio oceniło oferty na dostawę nowych ezt-ów

Polregio poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę  do 200 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich. 

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia Polregio zamierza przeznaczyć 6 045 446 000 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • H. Cegielski – Fabryka pojazdów szynowych Sp. z o.o. – 7 158 630 996,00 zł brutto
  • Newag S.A. – 10 757 334 000,00 zł brutto
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. – 9 940 650 285,00 zł brutto
  • Stadler Polska Sp. z o.o. – 10 897 405 514,40 zł brutto

Polregio następująco oceniło oferty

 

 

 

Jak czytamy w zawiadomieniu wykonawca H. Cegielski –Fabryka Pojazdów Szynowych  nie podlega wykluczeniu z postępowania i wykazał spełnianie warunku udziału w Postępowaniu, a jego oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez zamawiającego określone w SWZ  i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert o

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszyscy pozostali Wykonawcy, wymienieni w tabeli powyżej, również spełniają określony w SWZ warunek udziału w Postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, a ich oferty spełniają wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego,określone w SWZ – czytamy dalej.

Zamawiający zaprosi teraz odrębnym pismem do zawarcia umowy ramowej wszystkich wyżej wymienionych wykonawców.