Lokomotywownia w Katowicach wpisana do rejestru zabytków

Lokomotywownia w Katowicach wpisana do rejestru zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytów w Katowicach wpisał do rejestru zabytków dwuwachlarzową halę lokomotywowni z dwiema obrotnicami. Wpis objął także wieżą ciśnień i przyległy budynek dawnej ślusarni.

– Lokomotywownia w formie dwuwachlarzowej hali z obrotnicami jest obiektem charakterystycznym wyłącznie dla kolei i tylko z koleją kojarzonym (jedna z niewielu hal posiadających dwa wachlarze w całej Polsce) – informuje.

Obiekty tego typu wznoszone były do celów utrzymania i napraw taboru i cechują się możliwością umieszczania taboru wewnątrz budynku na indywidualnych kanałach, co znacznie ułatwia rozrząd i skraca czas potrzebny na manewry pojazdem trakcyjnym do i od pociągu

Charakterystycznym elementem technicznym takiego rozwiązania są urządzenia służące do kierowania taboru na wybrane tory – obrotnice. Dopełnieniem jest m.in. wieża wodna (ciśnień) typu Intze, z bogato zdobioną elewacją (wieża o przybliżonej powierzchni zabudowy ok. 49,8 m2, przybliżonej kubaturze ok. 1105,7 m3; wieża posiada znaczące ubytki w pokryciu dachowym oraz w górnej części zbiornika).

Na części szyn we wnętrzu hali dwuwachlarzowej zachowały się sygnatury „ST-1. BOCHUM 1894”.

 – Ogólny stan wizualny omawianych obiektów jest zły, jednak nie przekreśla wyraźnych cech stylowych i substancji zabytkowej – zaznacza Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków W Katowicach.

Budynków na terenie d. lokomotywowni w Katowicach od lat nie użytkowano, choć były pomysły, żeby utworzyć tam muzeum kolejowe.

Przypomnijmy, że pod koniec października na terenie budynku administracyjnego nieczynnej lokomotywowni wybuchł pożar.