Łódzkie: ruszają konsultacje projektu rjp 2023/2024

Łódzkie: ruszają konsultacje projektu rjp 2023/2024

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego rozpoczyna konsultacje projektu rozkładu jazdy pociągów przewidywanych do uruchomienia przez Polregio i ŁKA w rozkładzie jazdy edycji 2023/2024, który będzie obowiązywał od 10 grudnia 2023 r.

Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia należy przyjąć obowiązujący rozkład jazdy 2022/2023.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województwa
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Przed złożeniem wniosku o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągów Departament Infrastruktury przypomina, że operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Organizatora przewozów z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK S.A. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem, w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Wszyscy zainteresowani mogą przesłać wniosków w okresie od 28 stycznia do 5 lutego 2023 r. na załączonym formularzu, na adres e-mail: [email protected] W tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje projektu rozkładu jazdy pociągów edycji 2023/2024″.

Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.