Łódzkie: ruszają konsultacje nowego rozkładu jazdy

Łódzkie: ruszają konsultacje nowego rozkładu jazdy

Marszałek Województwa Łódzkiego poinformował o możliwości składania wniosków do nowego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać od 11 grudnia 2022 roku dla pociągów spółki ŁKA i Polregio. Konsultacje ruszają już 29 stycznia i potrwają do 6 lutego 2022 r.

Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje na adres e-mail: [email protected]. Przy składaniu wniosków, który można pobrać TUTAJ, należy wziąć pod uwagę połączenia kolejowe, które Województwo Łódzkie jest organizatorem. Nie będą brane pod uwagę wnioski dotyczące taboru czy stanu infrastruktury kolejowej oraz anonimowe.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województwa
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Jak czytamy w regulaminie konsultacji, ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury w oparciu o Regulamin przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych przewoźników. Łódzki samorząd podkreśla, że trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy, PKP PLK zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt.