Łódzkie chce kupić nowe pociągi dla ŁKA

Łódzkie chce kupić nowe pociągi dla ŁKA

Województwo Łódzkie ogłosiło przetarg na zakup czterech trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o maksymalnej prędkości do 160 km/h, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Postępowanie zawiera opcję dostawy kolejnych 20 pojazdów.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk, z możliwością zwiększenia o dodatkowe 20 sztuk, fabrycznie nowych, trójczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb wykonywania aglomeracyjnych i regionalnych przewozów pasażerskich wraz z przeszkoleniem wskazanych osób oraz świadczenie usług utrzymania dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie 10 lat od dnia przekazania poszczególnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do eksploatacji.

Przy wyborze wykonawcy zamawiający będzie kierować się trzema kryteriami: współczynnikiem efektywności kosztowej – 15 pkt, cyklem przeglądu P1 – 15 pkt oraz ceną – 70 pkt.

Termin składania ofert mija 17 sierpnia 2022 r.

Celem inwestycji jest integracja połączeń kolejowych z siecią połączeń autobusowych w obszarze Łódzkiego oraz zwiększenie oferty przewozowej w całym województwie. Jest to II etap działań rozwijających park taborowy w związku z celem likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.