SPS i ASO Mieczkowski z umową na wykonanie P3-2 szynobusów KD

SPS i ASO Mieczkowski z umową na wykonanie P3-2 szynobusów KD

Koleje Dolnośląskie podpisały z konsorcjum Serwis Pojazdów Szynowych oraz Serwis Pojazdów Szynowych ASO Piotr Mieczkowski umowę na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3-2 czterech autobusów szynowych serii SA134 oraz dwóch SA135.

Początkowo na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć kwotę 5 571 900 zł brutto. Po analizie złożonej oferty a także własnych potrzebach przewozowych, spółka musiała znacząco zwiększyć budżet ponieważ konsorcjum złożyło ofertę w wysokości 9 498 060 zł brutto.

Zadanie obejmuje m.in.; wymianę na nowe poduszek powietrznych II stopnia sprężynowania na wszystkich wózkach, wymiana na nowe chłodnic zespołu napędowego i chłodnic intercoolera a także naprawę główną silników spalinowych, przekładni głównych i osiowych.

Przewoźnik oczekuje aby wykonawca wykonał prace wykraczające poza zakres określony w DSU tj: naprawę malatury i drobnych uszkodzeń poszycia, która następnie ma zostać zabezpieczona podwójną powłoką antygraffitti.

We wnętrzu pojazdy wymieniona będzie uszkodzona wykładzina podłogową na nową, trudnościeralną a także przeprowadzony zostanie kompleksowy przegląd układów klimatyzacji.

Dolnośląska spółka, oczekuje wykonania obsługi technicznej poziomu utrzymania P3-2 każdego z pojazdów w terminie nie dłuższym niż: do 40 dni roboczych od dnia przekazania każdego z pojazdów SA134 oraz do 35 dni roboczych dla każdego z pojazdów SA135.

W ramach prac dodatkowych przewoźnik oczekuje wymiany kół monoblokowych w zestawie kołowym, wymiany tarcz hamulcowych w zestawie kołowym, wymiany osi w zestawie kołowym jak również przełożenie przekładni osiowej.

Po wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P3-2 wykonawca udzieli na wykonane prace gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.

Koleje Dolnośląskie wymagają aby przedmiot umowy w pełnym zakresie został wykonany w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.