ŁKA przedstawiła szczegóły wakacyjnego rozkładu jazdy

ŁKA przedstawiła szczegóły wakacyjnego rozkładu jazdy

W okresie obowiązywania letniej organizacji ruchu kolejowego, od 12 czerwca do 3 września br. wystąpią utrudnienia w ruchu pociągów, spowodowane pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Z dobrych informacji  to uruchomienie weekendowych kursów do Spały, które będą realizowane dzięki zakupowi nowego taboru o napędzie elektryczno–spalinowym. Dwie pary pociągów będą kursować na trasie Łódź Fabryczna –Tomaszów Mazowiecki – Spała do grudnia br. włącznie.

Dodajmy, że 25 czerwca 2022 r. odbędzie się inauguracja połączeń ŁKA do Spały. Przejazd w tym dniu będzie nieodpłatny dla podróżujących w relacji do/ze Spały albo „tam i z powrotem”.

Najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach

Stacja Łódź Kaliska i linie przyległe

Do odwołania, na stacji Łódź Kaliska dla przewoźników dostępne będą tylko 2 z 5 krawędzi peronowych. Wprowadzony zostanie także ruch jednotorowy z tej stacji do stacji Łódź Żabieniec, co spowoduje skierowanie części pociągów z Sieradza, Kutna i Łowicza przez stacje Łódź Pabianicka i Łódź Retkinia, z pominięciem stacji Łódź Kaliska. Natomiast pociągi od Zgierza do Łodzi Widzewa kierowane będą – zamiast przez stację Łódź Kaliska – przez Łódź Marysin.

Linia Radomsko – Koluszki

Kontynuowane będą prace remontowe na stacji Wolbórka. Na odcinku Rokiciny – Baby pociągi nadal będą kursować po jednym torze. Ze względu na jednoczesne prace na odcinku Gałkówek – Łódź Widzew, część pociągów pojedzie w skróconej relacji do i z Koluszek. Pociągi na stacji Koluszki zostaną skomunikowane z innymi pociągami do i ze stacji Łódź Fabryczna. Dzięki wzajemnemu honorowaniu biletów ŁKA w pociągach spółki PKP Intercity, podróż na odcinku Koluszki-Łódź Fabryczna – Koluszki można będzie kontynuować pociągami PKP Intercity.

Linia sieradzka

Z powodu prac torowych na odcinku Zduńska Wola – Sieradz, w okresie od 30 lipca do 10 sierpnia br. ruch pociągów będzie odbywał się po jednym torze. Za 9 pociągów ŁKA, w tych dniach zostanie uruchomiona Zastępcza Komunikacja Autobusowa.

W związku z trwającą przebudową stacji Łódź Kaliska, 13 z 36 pociągów kursujących do Pabianic i Sieradza pojedzie w całym okresie, tj. od 12 czerwca do 3 września, z pominięciem tej stacji.

Linia łowicka

Z powodu przebudowy mostu pomiędzy Strykowem a Łowiczem oraz budowy kładek nad torami na tych stacjach, w okresie od 11 lipca do 3 września br. za wszystkie pociągi na odcinku Zgierz – Łowicz Główny pojadą autobusy. Przystanki zostaną zlokalizowane w pobliżu stacji kolejowych.

Linia kutnowska

Kontynuacja przebudowy stacji Kutno spowoduje uruchomienie autobusów za 6 pociągów ŁKA  na odcinku Łęczyca – Kutno. Jednak ze względu na niską prędkość handlową na tym odcinku autobusy pokonają trasę w czasie o kilka minut dłuższym niż pociągi.

Linia Łódź – Koluszki

Z powodu budowy nowego przejścia kolejowo–drogowego ograniczona zostanie przepustowość na stacji Gałkówek, gdzie będą wyłączone z ruchu dwa tory, a od 11 lipca br.  dodatkowo wprowadzony ruch pociągów po jednym torze na odcinku Gałkówek – Łódź Widzew. Spowoduje to konieczność skrócenia trasy przejazdu części pociągów do i ze stacji Koluszki. 9 pociągów ma pojechać po linii 25 ze zmianą kierunku jazdy na stacji Łódź Olechów Wschód. Ze względu na niską prędkość handlową na tej linii oraz zmianę kierunku jazdy, czas przejazdu z Koluszek do Łodzi będzie dłuższy o około 20 minut i potrwa od 48 do 53 minut.

Linia  Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Drzewica – Radom

Na tej linii zaplanowano cały szereg prac modernizacyjnych.

W Tomaszowie Mazowieckim w dniach 23-27 czerwca br. prowadzony będzie remont przejazdu kolejowego na ul. Spalskiej.

Na linii Tomaszów Mazowiecki – Opoczno od 28 czerwca do 7 lipca br. będą prowadzone roboty utrzymaniowe. Naprawy torów zostaną wykonane etapami. Nastąpi wymiana nawierzchni na przejeździe kolejowo-drogowym w pasie drogi Bratków – Tomaszówek. Następnie od 13 do 14 lipca br. remontowany będzie przejazd kolejowy w ciągu drogi Bratków – Kamień, a od połowy lipca planowane jest rozpoczęcie budowy nowego przystanku Tomaszówek. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna na stacji Radzice, wyremontowane rozjazdy w Drzewicy, a także przepusty pomiędzy Drzewicą a Przysuchą. W lipcu i sierpniu wykonywana będzie modernizacja sieci trakcyjnej na stacji Skrzynki oraz kontynuowane będą prace związane z przebudową mostu w Tomaszowie Mazowieckim. Prowadzony etapami remont tej dużej konstrukcji nośnej spowoduje konieczność wprowadzenia ruchu jednotorowego pomiędzy Skrzynkami a Tomaszowem Mazowieckim.

Z powodu opisanych utrudnień w dniach 23 – 27 czerwca br. za wszystkie pociągi pomiędzy Tomaszowem a Drzewicą kursować będą autobusy zastępcze. W dniach 25 i 26 czerwca br.  autobusy pojadą również za pociągi ŁKA kursujące do i z Radomia. Aby skrócić czas przejazdu pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim i Radomiem, będą one realizowane jako kursy przyspieszone.

W dniach 8 – 31 sierpnia br. zaplanowano zamknięcie łącznic 537 i 539 pomiędzy stacjami Żakowice Południowe i Koluszki oraz Słotwiny z powodu wymiany sieci trakcyjnej. W tych dniach część pociągów w/z kierunku Tomaszowa Mazowieckiego pojedzie bez postojów na stacji Słotwiny.

Warszawski Węzeł Kolejowy

W wyniku trwającej przebudowy stacji Warszawa Zachodnia oraz całkowitej przebudowy linii kolejowej na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Zachodnia, a także z powodu rozpoczęcia przebudowy odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Centralna 14 z 18 pociągów ŁKA SPRINTER łączących Łódź i Warszawę będzie kursowało do i ze stacji Warszawa Główna przez stację Warszawa Zachodnia. Aby ułatwić pasażerom przejazd do stacji Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia będzie obowiązywało honorowanie biletów ŁKA na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia w pociągach spółki PKP Intercity, z wyjątkiem pociągów EIC PREMIUM, które obsługują składy zespolone PENDOLINO.

W dniach 27-28 sierpnia oraz 3 września br. ze względu na testowanie nowych systemów sterowania ruchem kolejowym, pomiędzy stacjami Warszawa Włochy i Warszawa Zachodnia zostanie wprowadzone telefoniczne zapowiadanie pociągów. Ograniczona do kilku pociągów na godzinę przepustowość tego odcinka spowoduje kierowanie w tych dniach wszystkich pociągów ŁKA SPRINTER do i ze stacji Warszawa Gdańska z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia, Centralna i Wschodnia. Ze stacji Warszawa Gdańska do centrum Warszawy można w ciągu ok. 10 min. dojechać metrem (linia M1).

Przypominamy o obowiązującej ofercie „ŁKA Łączy z Warszawą”, dzięki której za 29,40 zł można korzystać z przejazdu pociągami ŁKA Sprinter, a następnie kontynuować podróż pojazdami komunikacji miejskiej w Warszawie przez 75 min.

Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy