KZŁ Bydgoszcz uruchomiły poligon prób dla systemu SMOK-2IP-A

KZŁ Bydgoszcz uruchomiły poligon prób dla systemu SMOK-2IP-A

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o., pod nadzorem Instytutu Kolejnictwa uruchomiły poligon prób eksploatacyjnych dla systemu SMOK-2IP-A. Poligon umiejscowiony jest na linii nr 131 Chorzów Batory – Tczew, w miejscowości Brzoza niedaleko Bydgoszczy.

Zakład Linii w Bydgoszczy PKP PLK dokonał pozytywnego odbioru systemu, co umożliwiło objęcie poligonu nadzorem przez Instytut Kolejnictwa. Próby będą trwały przez 9 miesięcy, a zakończenie planowane jest na styczeń 2021 roku. W tym czasie nastąpi sprawdzenie działania oraz weryfikacja wszystkich funkcjonalności wymaganych przez instrukcję PKP PLK Ie-118.

Poligon prób eksploatacyjnych został uruchomiony na podstawie uzyskanego w marcu 2020 r. świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu nr PL 59 2020 0025 wydanego przez Urząd Transportu Kolejowego. SMOK jest w pełni zgodny z instrukcją PKP PLK Ie-118 oraz przeszedł pozytywnie wszystkie badania na zgodność z normami wynikającymi z Listy Prezesa UTK, co potwierdza certyfikat nr IK CZT – 138/2020 wydany przez Instytut Kolejnictwa.

SMOK-2IP-A to system telewizji użytkowej do stosowania na przejazdach kolejowo – drogowych kategorii A i F, przejściach obsługiwanych z odległości oraz na innych posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Dodatkowym elementem systemu, który podlega testom jest tzw. punkt stwierdzenia końca pociągu (SKP).

 SMOK-2IP-A jest drugim po SMOK-2IP-B systemem z rodziny Systemów Monitoringu Obiektów Kolejowych, który uzyskał pozytywną opinię i dopuszczenie ze strony PKP PLK w 2019 r. (dopuszczenie dostępne pod linkiem). Sprawia to, że Kolejowe Zakłady Łączności stają się jednym z nielicznych producentów, który posiada wszystkie niezbędne świadectwa i dopuszczenia dla systemów monitoringu dla przejazdów kategorii A, F i B.