W Wągrowcu trwa budowa bazy Kolei Wielkopolskich

W Wągrowcu trwa budowa bazy Kolei Wielkopolskich

Pomimo trudnej sytuacji związanej z COVID-19, bez problemu w Wągrowcu powstaje Punkt Utrzymania Taboru Kolei Wielkopolskich.

PUT Wągrowiec będzie składać się z hali głównej o powierzchni zabudowy 2 783,00 m2, gdzie będą dokonywane przeglądy poziomu P1, P2, naprawy bieżące, mycie zewnętrzne, sprzątanie wnętrz pojazdów a także hali postojowej o powierzchni zabudowy 1 971,61m2 , gdzie odstawiane będą pojazdy w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. Hala będzie czterotorowa i pomieści po dwa dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne o długości do 45 m.

Na terenie inwestycji powstanie także stacja paliw z dwoma dystrybutorami do tankowania pojazdów szynowych oraz inne elementy zagospodarowania terenu jak: wiata śmietnikowa, stacja transformatorowa, taca szczelna do tankowania zbiorników paliwa oraz pełna infrastruktura kolejowa. Projekt zakłada również budowę pomieszczeń socjalnych dla pracowników, strefy wypoczynku i noclegu oraz sali szkoleniowej na 50 osób.

Projekt realizowany w ramach projektu pt „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego” nr RPWP.05.02.01-30.0004/18-00 w ramach: Osi Priorytetowej 5 „Transport”; Działania 5.2 „Transport Kolejowy”; Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”

Współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania to 34 mln zł.”