ZUE będzie kontynuowało modernizację odcinka Łódź Kaliska-Zduńska Wola. PLK spłaciła zaległości

ZUE będzie kontynuowało modernizację odcinka Łódź Kaliska-Zduńska Wola. PLK spłaciła zaległości

Zarząd ZUE poinformował o podpisania ugody z PKP Polskie Linie Kolejowe dotyczącą kontynuacji przez spółkę prac związanych z realizacją modernizacją na odcinku Łódź Kaliska -Zduńska Wola.

– W  oparciu  o  powyższe  uzgodnienia termin realizacji wszystkich prac objętych Kontraktem został  ustalony  na czerwiec2021 roku. Wartość wynagrodzenia wynikającego z robót budowlanych pozostałych do zrealizowania w ramach kontraktu wynosi ok. 96 mln zł netto. – czytamy w komunikacie giełdowym spółki. 

Spółka ZUE poinformowała jednocześnie, że uzgodnienie  warunków  kontynuacji  prac w  ramach umowy na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska -Zduńska Wola -Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska –Zduńska Wola” zostało  poprzedzone  zapłatą  przez  PKP PLK zaległości płatniczych na realizowanych dla zarządcy infrastruktury kontraktach kolejowych.

Przypomnijmy, w połowie marca 2020 r. spółka ZUE poinformowała o podstąpieniu od umowy na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych  nr  14,  811,  na  odcinku  Łódź  Kaliska -Zduńska  Wola -Ostrów Wielkopolski,  etap  I:  Łódź  Kaliska –Zduńska  Wola”. Powodem odstąpienia od umowy był brak zapłaty ze strony PKP PLK  wynagrodzenia w kwocie 1,65 mln zł. Spółka ZUE poinformowała również wtedy, że kwota wszystkich  przeterminowanych,  bezspornych  zaległości  płatniczych  na realizowanych  dla PKP PLK  kontraktach  kolejowych, w sumie trzech inwestycjach przekroczyła 20 mln zł.