Krzysztof Świerczek w zarządzie PKP Intercity S.A.

Krzysztof Świerczek w zarządzie PKP Intercity S.A.

Z dniem 12 października 2022 roku Walne Zgromadzenie spółki PKP Intercity powołało do składu Zarządu przewoźnika Krzysztofa Świerczka, który pełni funkcję członka zarządu.

Prezesem PKP Intercity pozostaje Marek Chraniuk. W Zarządzie pozostają również: Tomasz Gontarz, Jarosław Oniszczuk oraz Artur Resmer.

Krzysztof Świerczek jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, spółek skarbu państwa i spółek komunalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, w tym zarządzania nieruchomościami, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowalnych.

Od 2021 roku odpowiadał w PKP Intercity S.A. za nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi spółki zlokalizowanymi na południu Polski.