Związek Polaków w Niemczech patronem dworca Opole Główne

Związek Polaków w Niemczech patronem dworca Opole Główne

Dworzec kolejowy Opole Główne otrzymał imię Związku Polaków w Niemczech, który w 2022 roku obchodzi setną rocznicę swojego powstania. Pomysłodawcą i inicjatorem nadania opolskiemu dworcowi imienia był wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski, a samą ideę wsparł Związek Polaków w Niemczech.

Uroczystość nadania imienia odbyła się na dworcu, gdzie odsłonięto także tablicę pamiątkową. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pn. „Mocą tej słuszności”, przygotowana w ramach obchodów stulecia działalności Związku przez Archiwum Państwowe w Opolu, przy zaangażowaniu Miasta Opole. W uroczystości wzięli udział m.in. dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz przedstawiciele środowisk społecznych, kulturalnych i politycznych.

Związek Polaków w Niemczech rozpoczął swoją działalność w Opolu w 1922 roku. To właśnie na ziemiach nazwanych Śląskiem Opolskim, na zachodzie Górnego Śląska, mieściła się siedziba pierwszej dzielnicy organizacyjnej Związku. W Opolu powstały także Dom Polski oraz liczne organizacje pielęgnujące tożsamość narodową i walczące o przetrwanie polskości. Związek Polaków w Niemczech od lat czynnie przyczynia się do reprezentowania Polaków w RFN, do integracji w kraju zamieszkania oraz do rozwoju polskiego szkolnictwa, stowarzyszeń zawodowych oraz życia kulturalno-społecznego Polaków w Niemczech.

– Spotykamy się dziś w związku ze szczególnym jubileuszem. W 2022 roku Związek Polaków w Niemczech obchodzi setną rocznicę swojego istnienia. To doskonały moment, by podkreślić, jak bardzo cenimy poświęcenie osób, które przez 100 lat działalności Związku wspierały Polskę. Nadanie imienia Związku dworcowi w Opolu jest wyrazem naszego szacunku dla pracy i pamięci wszystkich zaangażowanych w dbałość o polskie dziedzictwo kulturowe – powiedział dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

– Dworzec kolejowy Opole Główne, dzięki decyzji PKP S.A, otrzymał imię Związku Polaków w Niemczech. Od dziś nazywać się będzie Opole Główne im. Związku Polaków w Niemczech. Upamiętnia się w ten sposób setną rocznicę powstania ZPwN i utrwala pamięć o szczególnej roli Opolszczyzny w utrzymaniu polskości – mówi Józef Malinowski, prezes Związku Polaków w Niemczech.

– Nasi rodacy ze Związku Polaków w Niemczech kochali Polskę, służyli Ojczyźnie. Za tę miłość często płacili życiem. Niemcy mordowali ich, wysyłali do obozów koncentracyjnych tylko dlatego, że byli Polakami. Naszym obowiązkiem jest nie tylko pamiętać o tych bohaterach, ale wychowywać młode pokolenia w oparciu o wartości, którymi się kierowali. Dla patriotów ze Związku Polaków bardzo ważne było hasło „Polska naszą Matką – nie wolno o Matce mówić źle”. Warto, żeby tę prawdę usłyszeli i wzięli sobie do serca niektórzy uczestnicy dzisiejszego życia politycznego. Nadanie dworcowi Opole Główne imienia Związku Polaków w Niemczech to godne upamiętnienie działalności tej organizacji. Siedziba jednego z oddziałów Związku tzw. Dzielnicy I mieściła się tu, w Opolu – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dworzec kolejowy Opole Główne to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Opola. Budowę budynków dworcowych zaplanowano w 1890 roku. Zaprojektowane zostały w stylu niemieckiego neorenesansu. Głównym projektantem był Paul Thoemer. Budowę rozpoczęto w 1898 roku, a zakończono w maju 1900 roku. W 2014 roku obiekt przeszedł kompleksową modernizację.

Dworzec kolejowy w Opolu zyskał imię Związku Polaków w Niemczech w ramach programu nadawania wybranym dworcom imion wybitnych Polaków, realizowanego przez Polskie Koleje Państwowe S.A. W programie brane są pod uwagę różne życiorysy, zakresy zaangażowania czy zasługi dla niepodległej Polski oraz różne okresy z bogatej, ponadtysiącletniej historii kraju. W ramach tego programu jako pierwszy imię otrzymał stołeczny Dworzec Centralny. Następnie patronów otrzymały dworce: Warszawa Wschodnia, Kraków Główny, Katowice, Ciechanów, Mława, Radomsko, Biała Podlaska, Białystok, Bydgoszcz Główna.