Konsultacje międzyrządowe Polski i Litwy

Konsultacje międzyrządowe Polski i Litwy

Relacje dwustronne w zakresie transportu i infrastruktury transportowej oraz bieżąca sytuacja polityczna na Białorusi były tematami konsultacji międzyrządowych Polski i Litwy, które odbyły się 17 września 2020 r. w Wilnie. W delegacji Polskiej, której przewodniczył Premier Mateusz Morawiecki, uczestniczył m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wpływ kryzysu politycznego na Białorusi na sektor transportu

Minister Adamczyk w rozmowie z ministrem transportu i komunikacji Republiki Litewskiej, Jarosławem Narkiewiczem podkreślił, że mimo trudnej sytuacji na Białorusi należy mieć na względzie stabilność i przewidywalność połączeń transportowych łączących nasze kraje z Białorusią i z krajami, do których przedsiębiorcy podróżują przez Białoruś.

– Stabilność łańcuchów dostaw zapewnia finalnie stabilność wymiany gospodarczej naszych państw – powiedział Minister Andrzej Adamczyk.

Polsko – białoruska wymiana handlowa realizowana zarówno w transporcie drogowym, kolejowym jak i lotniczym odbywa się na obecną chwilę bez przeszkód.

Rozwój transportu kolejowego

W spotkaniu podstolika transportowego ministra Adamczyka z ministrem transportu Litwy Jarosławem Narkevičem uczestniczyli również prezesi spółek kolejowych: Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP Cargo oraz Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity. Dowodem na bardzo dobre relacje dwustronne było podpisanie w obecności Premierów Polski i Litwy dokumentów regulujących transport kolejowy:

Rozmowy o Pakiecie Mobilności

Litwa jest partnerem Polski w negocjacjach Pakietu Mobilności, z uwagi na fakt, że litewski międzynarodowy transport drogowy, podobnie jak w Polsce, stanowi istotną gałąź gospodarki.

Kluczowy etap prac nad przepisami regulującymi międzynarodowy transport drogowy w UE – Pakietem Mobilności I został już zakończony. Parlament Europejski na sesji plenarnej 8 lipca 2020 r. przyjął Pakiet Mobilności I bez uwag do stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu. Odbyło się to pomimo apeli Polski i 8 innych państw (Bułgarii, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Węgier) o dokonanie rewizji tych przepisów Pakietu, które mają charakter protekcjonistyczny i stanowią nieproporcjonalne obciążenie dla przedsiębiorców transportowych.
Ministrowie Adamczyk i Narkiewicz omówili możliwość zaskarżenia tych przepisów do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

– Nie może być zgody z naszej strony na przyjmowanie rozwiązań sprzecznych ze swobodą świadczenia usług, jednolitym rynkiem UE i polityką klimatyczną UE, w tym Nowym Zielonym Ładem. Mówię tu na przykład o wymuszaniu powrotu kierowcy do państwa – siedziby co kilka tygodni. – powiedział Minister Andrzej Adamczyk.

Rail Baltica, Via Baltica i Via Carpatia

Ministrowie ds. transportu rozmawiali również o innych, istotnych gospodarczo projektach infrastrukturalnych, w tym realizowanych wspólnie na sieci bazowej TEN-T szlakach i korytarzach transportowych, jak Rail Baltica, Via Baltica i Via Carpatia oraz rozwoju przygranicznej infrastruktury drogowej.