Alstom kupi Bombardiera za około 5,3 mld euro

Alstom kupi Bombardiera za około 5,3 mld euro

Alstom poinformował o podpisaniu umowy kupna-sprzedaży z Bombardier Inc i CDPQ w celu nabycia Bombardier Transportation.  Warunki umowy zostały dostosowane do aktualnej sytuacji. Producent spodziewa się, że kwota jaką wyda powinna wynieść do 5,3 mld euro, natomiast według wcześniejszych kwota ta miała wynieść nawet 6,2 mld euro.

– Bombardier Transportation zapewni Alstom uzupełniającą się obecność geograficzną, aby poszerzyć zasięg handlowy Alstom na kluczowych rozwijających się rynkach, silną komplementarność produktów w taborze, strategiczną skalę usług i sygnalizacji, możliwości przemysłowe w kluczowych krajach, wiodącą ofertę portfolio i dodatkowe możliwości w zakresie badań i rozwoju, w które można inwestować. zielone i inteligentne innowacje. Alstom powita również nowe talenty i wiedzę wraz z przybyciem pracowników Bombardier Transportation – powiedział Henri Poupart-Lafarge, prezes i dyrektor generalny Alstom.

Warunki umowy zostały dostosowane do aktualnej sytuacji. Obniżenie przedziału cenowego o 300 mln euro zostało uzgodnione z Bombardier Inc i CDPQ.  Alstom uważa, że wyda na zakup prawdopodobnie 5,3 mld euro. W lutym 2020 r. rozmawiano o kwocie od 5,8 do 6,2 mld euro.

Struktura finansowania pozostaje taka sama, jak informowano wcześniej, w szczególności wielkość i warunki emisji praw poboru oraz podwyższenia kapitału zastrzeżonego CDPQ i Bombardier Inc. Zgodnie z ogłoszeniem w lutym ubiegłego roku, zgodnie z nowymi warunkami przejęcia, CDPQ stanie się największym akcjonariusz Alstom posiadający około 18% kapitału zakładowego i praw głosu.

Po pozytywnych postępach w zakresie regulacji antymonopolowych zamknięcie transakcji jest obecnie spodziewane na I kwartał 2021 r. Z zastrzeżeniem zgód organów regulacyjnych i zwyczajowych warunków zamknięcia, a nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się 29 października 2020 r.