Konsultacje inwestorskie Cargotor ws. Park Logistyczny Małaszewicze

Konsultacje inwestorskie Cargotor ws. Park Logistyczny Małaszewicze

Na jakim etapie jest inwestycja i jak zaplanowane kolejne fazy realizacji projektu i dlaczego powstanie Parku Logistycznego Małaszewicze leży w interesie Polski i Lubelszczyzny – to najważniejsze wątki konsultacji inwestorskich Cargotor,. W spotkaniu zorganizowanym w formule on-line uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i krajowych, partnerzy biznesowi oraz dziennikarze.

Park Logistyczny Małaszewicze, który powstanie na terenach gmin Terespol, Zalesie i Piszczac – na łącznej powierzchni ponad 30 kilometrów kwadratowych – docelowo ma być najnowocześniejszym i największym hubem przeładunkowym w Europie. To kluczowe miejsce na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję ze Starym Kontynentem. Właśnie tędy do europejskich odbiorców trafiają i trafiać będą w coraz większej ilości, transportowane koleją ładunki z Chin, Japonii czy Korei Południowej. Małaszewicze to także brama na Wschód dla europejskich eksporterów. Styczniowe spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania trzech lat wytężonych prac nad modernizacją sieci kolejowej w regionie, ale czymś więcej: rozmową o wielkim projekcie budowlanym.

– Chcemy, żeby Park Logistyczny w Małaszewiczach był świadectwem możliwości rozwoju Państwa Polskiego – tutaj, na wschodnich kresach Lubelszczyzny. To spotkanie to zaproszenie dla wszystkich jego przyszłych użytkowników do kontrybucji dla dobra tego miejsca. Regionalny wymiar jest dla nas szczególnie istotny, dotyczy przecież Państwa: wszystkich firm, jakie dzisiaj współpracują z nami czy są położone na terenie Parku Logistycznego Małaszewicze. Dotyczy to oczywiście spedytorów, przewoźników, przeładowców, ale również całej sieci współpracujących firm – mówił Andrzej Sokolewicz, prezes spółki Cargotor, otwierając spotkanie. – To jest najlepszy moment, byśmy połączyli się we współdziałaniu, nie będzie lepszego. Razem możemy sprawić, że chińska koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku przekształci się w autentyczną korzyść dla Polski. O charakterze cywilizacyjnym, ekonomicznym i społecznym – podkreślił prezes Sokolewicz.

Podczas spotkania zrelacjonowano szczegóły zaplanowanych prac modernizacyjnych infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią. Cezary Mitrus, Kierownik Projektu z ramienia Cargotor, podkreślił, że najważniejszym zakładanym celem zakrojonego na wielką skalę projektu jest osiągnięcie wzrostu przepustowości Kolejowego Przejścia Granicznego Brześć – Terespol do 55 par pociągów na dobę po torze 1520 mm. Służy mu szereg inwestycji, takich jak poprawa dostępności przejścia granicznego, rozbudowa układu torów, budowa nowego mostu na Bugu oraz modernizacja infrastruktury kolejowej.

Szeroko omawiano także współpracę z władzami samorządowymi: gmin: Piszczac, Terespol i Zalesie oraz Powiatem Bialskim. Harmonijne współdziałanie z nimi jest niezbędne dla powodzenia całego przedsięwzięcia, gdyż spółka Cargotor jako zarządca infrastruktury kolejowej nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania publiczną infrastrukturą drogową.

Podkreślono przy tym udogodnienia dla lokalnej społeczności, wynikające z faktu, że zgodnie z ideą projektu nowy układ drogowy niejako „wchłonie” wzmożony transport kołowy związany z działalnością Portu Logistycznego, przekierowując go bezpośrednio do planowanej autostrady A2. Szacuje się ponadto, że realizacja projektu wykreuje ponad 300 nowych stanowisk pracy obejmujących m.in.: średni personel techniczny, toromistrzów, nastawniczych, jak również operatorów sprzętu specjalistycznego, spawaczy, mechaników oraz elektromechaników.

Od strony technicznej zakres planowanych prac przybliżył dr Jarosław Zwolski, Inżynier ds. Kolejowych i Menadżer Projektu reprezentujący jednostkę projektową, wrocławską spółkę SYSTRA. Przedstawił on główne podmioty uczestniczące w projekcie oraz zespół projektowy, a także scharakteryzował zakres prac ze szczegółowym uwzględnieniem modernizacji stacji istniejących oraz wybudowania nowych, przebudowy linii, budowę wiaduktów w Kobylanach i Zaborzu, centrum obsługi technicznej, nowoczesnych nastawni, dojazdu do stacji paliw i innych etapów.

Pierwszym etapem prac było przygotowanie całej inwestycji w ramach realizowanego przez Cargotor projektu 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” przy znacznym wkładzie finansowym Unii Europejskiej (85% wartości netto projektu). Projekt ten uzyskał współfinansowanie przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę” w wysokości ponad 2,2 mln euro.

Uczestnikom przypomniano, że wniosek o pozwolenie na budowę został już złożony. Po jego uzyskaniu, a także po zapewnieniu pełnego finansowania projektu ze środków publicznych i wyłonieniu wykonawców robót, budowa może ruszyć w pierwszym kwartale 2023 roku. Według obecnych planów ma zakończyć się w 2026 roku.