Cargotor złożył wniosek o pozwolenie na budowę Parku Logistycznego Małaszewicze

Cargotor złożył wniosek o pozwolenie na budowę Parku Logistycznego Małaszewicze

Po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych i zawarciu porozumień z lokalnymi samorządami,  spółka Cargotor złożyła w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie wniosek o pozwolenie na budowę Parku Logistycznego Małaszewicze.

Cargotor oczekuje, że jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. takie pozwolenie zostanie wydane, co pozwoli – po zakończeniu złożonego procesu przetargowego – na rozpoczęcie budowy tej niezwykłej inwestycji w 2022 r.

W ramach prac mają być przebudowane stacje Chotyłów, Bór, Małaszewicze Centralne, Małaszewicze Rozrządowa. Odbudowana ma być stacja Osypisko. Wybrany przez Cargotor wariant przewiduje również budowę nowych stacji Zaborze oraz Kobylany Zachodnie (10 torów 1520 mm + 6 torów 1435 mm). Projekt przewiduje również wyprowadzenie torów 1435 i 1520 mm w kierunku stacji paliw PKP Energetyka  oraz budowę toru 1520 mm przechodzącego przez obecny terminal Raniewo wraz z przebudową układu torowego terminala. Dodatkowo w Zaborzu oraz Kobylanach powstaną wiadukty.

Projekty zakłada również wymianę urządzeń srk w nastawniach Kobylany, Małaszewicze Rozrządowa i Kobylany Zachodnie, Małaszewicze Centralne oraz urządzenia przekaźnikowe w nastawniach (Chotyłów, Bór, Podsędków, Popiel/Mętraki, Osypisko/Karaczewo, Zaborze).

Planowana jest także elektryfikacja nowego odcinka linii 906, elektryfikacja normalnotorowej części stacji Kobylany Zachodnie oraz przebudowa istniejącej sieci trakcyjnej stacji Chotyłów, Bór, Małaszewicze Centralne, Małaszewicze Rozrządowa oraz linii 906, 865, 866, 867.

Realizowany przez Cargotor projekt 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” uzyskał znaczny wkład finansowy Unii Europejskiej (85% wartości netto projektu). Kwota dotacji przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę” wyniosła ponad 2,2 mln euro.