Koniec wakacji – początek kolejnych akcji Ambasadorów Bezpieczeństwa

Koniec wakacji – początek kolejnych akcji Ambasadorów Bezpieczeństwa

652 dodatkowych akcji Ambasadorek i Ambasadorów Bezpieczeństwa podczas wakacyjnych piątków na przejazdach, ponad 73  tysiące przekazanych materiałów promocyjnych, aby przypomnieć użytkownikom dróg o bezpieczeństwie. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego kolejarze rozpoczynają kolejne działania m.in. w szkołach i warsztaty z instruktorami jazdy.

Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa w każdy wakacyjny piątek prowadzili działania na przejazdach kolejowo-drogowych. „Bezpieczne piątki” to akcja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”. Kolejarze i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei rozdawali ulotki, materiały edukacyjne. Przypominali gdzie w razie potrzeby znajdziemy ważne informacje na żółtych naklejkach. Łącznie, podczas 652 akcji rozdali ponad 73 tysiące ulotek i materiałów dydaktycznych.

W lipcu i sierpniu tego roku na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 35 zdarzeń. To o 3 mniej niż podczas ubiegłorocznych wakacji.

Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa kontynuują działania i wraz z rozpoczęciem roku szkolnego startują ze spotkaniami z dziećmi i młodzieżą. Prelekcje szkolne to okazja na to by przekazać najmłodszym niezbędne informacje, o tym jak należy zachowywać się przy torach. Już od kilku lat, październik jest miesiącem kiedy takich spotkań jest najwięcej. Zainteresowane przedszkola i szkoły mogą same zgłaszać chęć zorganizowania prelekcji za pomocą strony www.bezpieczny-przejazd.pl.

Do końca roku kolejarze jeszcze 5 razy spotkają się z instruktorami nauki jazdy. Seminaria zaplanowano w: Piotrkowie Trybunalskim, Ełku, Suchym Lesie k/Poznania, Głogowie i Krośnie. Specjalistyczne warsztaty z udziałem ekspertów, to okazja do wymiany doświadczeń, ale także do zdobycia dodatkowych materiałów szkoleniowych dla kursantów. „Lepiej przygotowany instruktor, to lepiej przygotowany przyszły kierowca”. Ta zasada przyświeca spotkaniom organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 2016 roku i do tej pory objęła 47 miast, w których zorganizowanych było 51 spotkań. Do tej pory skorzystali z nich instruktorzy z prawie 5 tys. ośrodków szkolenia kierowców.

#ŻółtaNaklejkaPLK, czyli liczymy sekundy ratujące życie

Od 2018 roku każdy przejazd w Polsce, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest dodatkowo oznakowany. Od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub na napędach rogatek znajdują się żółte naklejki posiadające trzy istotne informacje: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego składający się z dziewięciu cyfr, numer alarmowy 112 i numer awaryjny.

Kiedy skorzystać z Żółtych Naklejek PLK? Jeśli samochód zostanie unieruchomiony między rogatkami w wyniku usterki pojazdu, kiedy już doszło do wypadku i musimy ratować czyjeś życie lub kiedy widzimy na torach przeszkodę, powinniśmy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Numer awaryjny wybieramy, jeśli zauważymy usterkę techniczną, np. wyłamaną rogatkę, uszkodzone oznakowanie lub sygnalizator świetlny. Zgłaszając zagrożenie, podajemy indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, umieszczony na żółtej naklejce, co pozwoli na precyzyjną identyfikację lokalizacji i znacznie ułatwi służbom kolejne działania.

W sytuacji zagrożenia skorzystanie z Żółtej Naklejki PLK pozwala uniknąć najgorszego scenariusza i uratować życie. Tylko w 2021 roku w 160 przypadkach, dzięki specjalnemu szybkiemu połączeniu, wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc, a w 458 sytuacjach ograniczono prędkość jazdy pociągów, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i korzystającym z przejazdów.