Kończy się modernizacja stacji Zduńska Wola Karsznice

Kończy się modernizacja stacji Zduńska Wola Karsznice

Na jesieni zwiększą się możliwości przewozu towarów przez stację Zduńska Wola Karsznice na łódzkim odcinku magistrali Śląsk – Bałtyk. Przebudowany układ torowy, sieć trakcyjna oraz system sterowania zapewnią lepszą obsługę ciężkich składów. Inwestycja o wartości ok. 580 mln zł realizowana z udziałem środków POIiŚ.

W Zduńskiej Woli Karsznicach przebudowano 16 km torów i 19 km sieci trakcyjnej oraz wymieniono 31 rozjazdów. Do końca września wykonawca planuje przeprowadzić odbiory techniczne nowej infrastruktury, a następnie obiór eksploatacyjny, co pozwoli na wyeliminowanie ograniczeń prędkości, które występowały na stacji przed modernizacją. Dla pociągów towarowych przejazd przez Zduńską Wolę Karsznice z prędkością 100-120 km/h bez zwolnień to bardziej ekonomiczny przewóz ładunków na trasie Śląsk – Bałtyk. Płynną zmianę kierunku jazdy pociągów z torów głównych zasadniczych na tory główne zapewnią nowe rozjazdy.

Sprawniejsze przejazdy ciężkich składów towarowych w kierunku wschodnim i zachodnim umożliwiają już zmodernizowane w ramach projektu łącznice: nr 542 Zduńska Wola Karsznice – Gajewniki oraz linii 739 Zduńska Wola Karsznice – Zduńska Wola.

Równocześnie PLK realizują prace, które podniosą komfort obsługi podróżnych na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice. Na stacji Zduńska Wola Karsznice Południowe oraz stacjach Chociw Łaski, Kozuby oraz przystanku Siedlce Łaskie wybudowano już nowe, wyższe perony wyspowe oraz jednokrawędziowe. Obiekty zyskują antypoślizgową nawierzchnię, ławki oraz linie naprowadzające osoby niewidome i niedowidzące. Perony wyposażone będą w nowe wiaty. Na stacjach Chociw Łaski i Kozuby widać już nowe kładki dla pieszych nad torami wraz windami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice zmodernizowano łącznie 29 km torów i 37 km sieci trakcyjnej oraz 62 rozjazdy. Do przebudowy pozostało m.in. 5 obiektów inżynieryjnych, w tym mosty nad rzekami Widawka i Grabia.

Zmodernizowane tory, rozjazdy i nowe urządzenia zabezpieczające umożliwią prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h. Wzrośnie przepustowość trasy, umożliwiając przejazd większej liczby pociągów. Sprawny przewóz ładunków wpłynie na rozwój gospodarki i regionu. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei – ekologicznego transportu w stosunku do przewozów drogowych.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz drogowym, dzięki modernizacji 17 przejazdów. Lepszy nadzór nad pociągami zapewni Lokalne Centrum Sterowania w Zduńskiej Woli Karsznicach. LCS wyposażony będzie w nowoczesne systemy i sprzęt komputerowy.

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice są realizowane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”. Wartość inwestycji to ponad 580 mln zł. Projekt jest w 85% dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac zaplanowane jest w 2023 roku.

Większe możliwości transportowe kolei Śląsk – Bałtyk

Przebudowa linii kolejowej numer 131 Śląsk – Bałtyk podzielona jest na odcinki. Na „starcie” południowego odcinka Chorzów Batory – Bytom – Nakło Śląskie linii nr 131 prowadzone są prace projektowe. Budowa jest zaplanowana na lata 2022-2024.

Na odcinku Nakło Śląskie – Herby Nowe rozpoczęło się projektowanie, planowane do 2023 r.

Na następnych dwóch odcinkach: Kalina (Herby Nowe) – Rusiec Łódzki oraz Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice już od 2020 r. postępuje przebudowa torów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zwiększy się komfort podróżnych na stacjach: Herby Nowe, Chorzew Siemkowice, Rusiec Łódzki, Chociw Łaski, Kozuby, Zduńska Wola Karsznice Południowe oraz przystanku Siedlce Łaskie. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r.

Na północnym fragmencie trasy nr 131 PLK przygotowują dokumentację projektową dla przebudowy odcinków: Zduńska Wola Karsznice – Dąbie nad Nerem (LCS Zduńska Wola Karsznice), Dąbie nad Nerem – Złotniki Kujawskie (LCS Inowrocław), Złotniki Kujawskie – Twarda Góra (LCS Bydgoszcz), Twarda Góra – Tczew (LCS Tczew). Prace związane z dokumentacją przewidziano do 2022 r. W kolejnych latach będzie możliwa realizacja robót.