KOLEO na dłużej z Polregio

KOLEO na dłużej z Polregio

Polregio podpisało ze spółką Astarium umowę dotyczącą prowadzenia usługi agencyjnej sprzedaży biletów poprzez platformę KOLEO. Kontrakt został udzielony w trybie z wolnej ręki.

Choć umowa została zawarta w lutym to publikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nastąpiła kilka dni temu.

Zamówienia zostało udzielone bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie ponieważ w ocenie przewoźnika, serwis KOLEO jest jednym z największych portali świadczących usługi tego typu obok portalu www.bilkom.pl (tylko bilety jednorazowe) czy www.e-podroznik.pl (brak sprzedaży na rzecz PKP Intercity S.A.), z których operatorami spółka także ma zawarte umowy w zakresie sprzedaży biletów.

Charakterystyką tego typu serwisów jest to, że skupiają one informację o usługach a także udostępniają sprzedaż wielu przewoźników kolejowych, co jest szczególną zaletą dla pasażerów, którzy planując podróż uwzględniają przesiadkę – wyjaśnia operator kolejowy.

Z tego względu Polregio zdecydowało się współpracować także w tym szczególnym segmencie kanałów zdalnych, aby poszerzyć dostępność swoich biletów. Podróżni, którzy planują odbyć podróż z przesiadką, dzięki temu mogą swobodnie wybrać przejazd pociągami Polregio przesiadając się np. z pociągu innego przewoźnika. Tym samym kanały zdalne w postaci serwisów umożliwiających zakup biletów na przejazd pociągami kilku przewoźników w pewien sposób pozwalają pozyskać potencjalnych nowych pasażerów.

Dzięki szerokiej ofercie sprzedaży biletów w serwisie KOLEO liczba zainteresowanych zakupem biletu w tym serwisie jest największa spośród wszystkich dostępnych internetowych systemów sprzedaży w Polregio – podkreśla przewoźnik.

Jak tłumaczy spółka, przedstawione argumenty sprawiają, iż obecnie system KOLEO charakteryzuje się najszerszą dostępnością oferty sprzedaży biletów kolejowych w Polsce, co czyni ten portal wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju. Z tego też powodu wybierany jest najczęściej przez klientów POLREGIO z uwagi na możliwość zakupu biletów na przejazd pociągami nie tylko POLREGIO ale również pozostałych przewoźników kolejowych, za pośrednictwem jednego serwisu.

Na podstawie danych dot. liczby sprzedanych biletów w 2022 r. na przejazd pociągami uruchamianymi przez Polregio, sprzedaż za pośrednictwem systemu KOLEO jest największa spośród wszystkich dostępnych internetowych systemów sprzedaży biletów w spółce, co potwierdza przede wszystkim fakt, iż portal ten obecnie przyciąga największą liczbę pasażerów. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż liczba sprzedawanych biletów w tym serwisie nieustannie rośnie – dodaje operator kolejowy.

Biorąc pod uwagę wymienione zalety, spółka nie może zrezygnować ze świadczenia sprzedaży biletów w systemie KOLEO z uwagi na przede wszystkim duże prawdopodobieństwo utraty przychodów spowodowane niezadowoleniem przyzwyczajonych już do tego systemu podróżnych.

Dzięki możliwości zakupu w tym popularnym serwisie, Polregio realizuje politykę szerokiej dostępności biletów w sprzedaży on-line. Zawarcie ww. umowy pozwoli na zachowanie ciągłości sprzedaży w serwisie KOLEO – podsumował przewoźnik.

Wartość podpisanej umowy to 4,65 mln zł netto.

Przypomnijmy, że sprzedaż biletów Polregio na platformie KOLEO ruszała 3 lipca 2018 r.